MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells
Name in Czech Eliminování reakce štěpu proti hostiteli a zachování reakce štěpu proti leukemii a myelomu díky selektivní depleci dárcovských alloreaktivních T lymfocytů
Authors MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH.
Edition ISCT 2009 Annual Meeting, 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) reakce štěpu proti hostiteli; leukemie; myelom; T lymfocyty
Keywords in English graft-versus-host disease; T cells; leukemia; myeloma
Tags Graft-versus-host disease, leukemia, myeloma, T cells
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Janečková, Ph.D., učo 39861. Changed: 29/1/2010 12:57.
Links
1A8709, research and development projectName: Rozlišení a molekulární analýza aloreaktivních a nádorově-specifických T lymfocytů in vitro
Investor: Ministry of Health of the CR, Health of People (National Research Programme)
2B06058, research and development projectName: Bezpečná biotechnologie alotransplantovaných hematopoetických kmenových buněk u vybraných solidních a hematologických nádorů jako adoptivní imunoterapie (Acronym: NPVII11001)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Health and quality of life
PrintDisplayed: 26/2/2021 03:06