ŘIHÁČEK, Tomáš. Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 240 s. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání
Název anglicky Urban sonic environment and its influence on experiencing
Autoři ŘIHÁČEK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. EDIS, svazek 3. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/09:00035709
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-4809-6
Klíčová slova česky zvukové prostředí; sonosféra; sluchová percepce; hluk; rozmrzelost z hluku; tělesně zakotvený prožitek; focusing; komentovaná procházka
Klíčová slova anglicky sonic environment; soundscape; sound perception; noise; noise annoyance; focusing; commented walk
Štítky commented walk, focusing, noise, noise annoyance, sonic environment, sound perception, soundscape
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., učo 21252. Změněno: 21. 6. 2017 17:13.
Anotace
Publikace nabízí přehled poznatků o působení zvukového prostředí města na naše každodenní prožívání. Analyzuje dva hlavní výzkumné přístupy ke studiu zvukového prostředí - tradiční "hlukový" přístup a tradici vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). Dále uvádí dvě původní studie, zaměřené na kvalitativní analýzu prožitkových významů spojených s reálnými městskými sonosférami, a v jejich rámci představuje specifickou metodologii, založenou na původně psychoterapeutické technice Eugena T. Gendlina známé jako focusing.
Anotace anglicky
The publication presents an overview of findings about the influence of urban sonic environment on our daily experiencing. Two main research approaches to the study of sonic environment are analyzed - traditional "noise" approach and a tradition based on the concept of soundscape. Further, it presents two original studies focused on an analysis of experiential meanings connected with real urban soundscapes, and in this framework, it introduces a specific methodology based on an originally psychotherapeutic technique of Eugen T. Gendlin known as focusing.
VytisknoutZobrazeno: 16. 4. 2021 04:39