KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Hierarchies of piecewise testable languages. In Developments in Language Theory. Berlin Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 2008. s. 479-490, 12 s. ISBN 978-3-540-85779-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hierarchies of piecewise testable languages
Název česky Hierarchie po částech testovatelných jazyků
Autoři KLÍMA, Ondřej (203 Česká republika) a Libor POLÁK (203 Česká republika, garant).
Vydání Berlin Heidelberg (Germany), Developments in Language Theory, od s. 479-490, 12 s. 2008.
Nakladatel Springer-Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Pure mathematics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00025337
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-3-540-85779-2
ISSN 0302-9743
UT WoS 000260092300038
Klíčová slova anglicky varieties of languages; piecewise testable languages; syntactic monoid
Štítky piecewise testable languages, syntactic monoid, varieties of languages
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D., učo 3868. Změněno: 18. 6. 2009 19:27.
Anotace
The classes of languages which are boolean combinations of languages of the form $A^*a_1A^*a_2A^*\dots A^*a_\ell A^*$, where $a_1,\dots, a_\ell\in A,\ell\le k$, for a fixed $k\ge 0$, form a natural hierarchy within piecewise testable languages and have been studied in papers by Simon, Blanchet-Sadri, Volkov and others. The main issues were the existence of finite bases of identities for the corresponding pseudovarieties of monoids and generating monoids for these pseudovarieties. Here we deal with similar questions concerning the finite unions and positive boolean combinations of the languages of the form above. In the first case the corresponding pseudovarieties are given by a single identity, in the second case there are finite bases for $k$ equal to 1 and 2 and there is no finite basis for $k\ge 4$ (the case $k=3$ remains open). All the pseudovarieties are generated by a single algebraic structure.
Anotace česky
Třída jazyků, které jsou Boolovskou kombinací jazyků tvaru $A^*a_1A^*a_2A^*\dots A^*a_\ell A^*$, kde $a_1,\dots, a_\ell\in A,\ell\le k$, pro pevně zvolené $k\ge 0$, tvoří hierarchii po částech testovalených jazyků. Tyto jazyky studovali Simon, Blanchet-Sadri, Volkov a další. Hlavní otázkou byla existence konečné báze identit pro odpovídající pseudovariety monoidů a generující monoidy pro tyto třídy. V tomto příspěvku se zabýváme podobnými otazkami v případě konečných sjednocení a pozitivních Boolovských kombinací popsaných jazyků. V prvním případě jsou odpovídající pseudovariety dány jednou identitou, v druhém případě existují konečné báze pro $k$ rovno 1 a 2 a neexistují konečné báze pro $k\ge 4$ (případ $k=3$ zůstává nevyřešen). Všechny studované pseudovariety lze generovat jednou algebraickou strukturou.
Návaznosti
GA201/06/0936, projekt VaVNázev: Algebraické metody v teorii automatů a formálních jazyků
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2019 06:40