STEHLÍKOVÁ, Dana. Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum. Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma. Praha: Av ČR, 2008, roč. 6, č. 1, s. 29-48. ISSN 1214-9438.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum
Název česky Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Příspěvek k poznání pramenů prvního traktátu Summy recreatorum
Název anglicky Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. A Contribution to the sources of the first tract of the Summa recreatorum
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant).
Vydání Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma, Praha, Av ČR, 2008, 1214-9438.
Další údaje
Originální jazyk italština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00028015
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky medieval medicine; medieval commentaries
Štítky medieval commentaries, medieval medicine
Změnil Změnila: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736. Změněno: 19. 6. 2009 21:41.
Anotace
Durante la ricerca delle fonti della Summa recreatorum sono stati esaminati alcuni manoscritti vaticani ed erfordiani contenenti i commentari di Petrus Hispanus al Viaticus (Ibn al-Gazzar), al De diaetis universalibus e al De diaetis particularibus (Isaac Judaeus). Nel far ció e stato accertato che il manoscritto della Universitätsbibliothek Erfurt, Dep. Erf. CA. 4o 221 non contiene l' intero commentario al Viaticus e che le differenze tra la versione A (Dep. Erf. CA. 4o 212) e la versione B (Biblioteca apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1085) di tale commentario parlano piuttosto a favore di due autori diversi, dove Petrus Hispanus e autore della versione B. La versione A non ha costituito la fonte della Summa. Il commentario al De diaetis universalibus del manoscritto vaticano Vat. Lat. 4455 et del manoscritto erfordiano Dep. Erf. CA. 4o 195 presenta notevoli lacune. Tutti i lemmi dello scritto di Isacco (a parte piccole variazioni) sono contenuti nel manoscritto Dep. Erf. CA. 2o 172, che evidentemente custodisce una versione del commentario piu estesa di quella che e contenuta nel codice madrileno 1877. Questo codice ha un'importanza fondamentale per la conoscenza degli scritti del medico Petrus Hispanus.
Anotace česky
Při hledání pramenů Summy recreatorum bylo prověřeno několik vatikánských a erfurtských rukopisů s komentáři Petra Hispánského ke spisu Viaticus od Ibn Al-Gazzara a De diaetis universalibus a De diaetis particularibus Isaaca Iudaea. Přitom bylo zjištěno, že rukopis v Universitätsbibliothek Erfurt, Dep. Erf. CA. 4o 221 neobsahuje celý komentář k Viaticu a že rozdíly mezi verzí A (Dep. Erf. CA. 4o 212) a verzí B (Biblioteca apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1085) tohoto komentáře hovoří spíše pro dva různé autory, přičemž Petr Hispánský je autorem verze B, z níž se do Summy dostaly dvě otázky. Verze A pramenem Summy nebyla. Komentář k De diaetis universalibus ve vatikánském rukopisu Vat. Lat. 4455 a v erfurtském rukopisu Dep. Erf. CA. 4o 195 má značné mezery. Všechna lemmata Isaacova spisu (až na malé odchylky) obsahuje rukopis Dep. Erf. CA. 2o 172, který zjevně uchovává obsáhlejší verzi komentáře, než jaká je zapsána v madridském kodexu 1877. Tento kodex má zásadní význam pro poznání spisů lékaře Petra Hispánského.
Anotace anglicky
In the papaer, the commentaries of Petrus Hispanus on the treatises Viaticus (by Ibn Al-Gazzar) and De diaetis universalibus et particularibus (by Isaac Judaeus) are discussed as conceivable sources for the first tract of Summa recreatorum compilation. The following manuscripts are examined: Universitätsbibliothek Erfurt, Dep. Erf. CA. 4o 221, Dep. Erf. CA. 4o 212, Dep. Erf. CA. 4o 195, Dep. Erf. CA. 2o 172; Biblioteca apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1085, Vat. Lat. 4455.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 15:21