BLAŽEK, Václav and Zuzana MALÁŠKOVÁ. Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let v císařsko-královských službách (From the estate of August Schleicher: Seven years in imperial-royal service). Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, 1-2, 21 pp. ISSN 1803-7410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let v císařsko-královských službách
Name (in English) From the estate of August Schleicher: Seven years in imperial-royal service
Authors BLAŽEK, Václav (203 Czech Republic, guarantor) and Zuzana MALÁŠKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Linguistica Brunensia, 2009, 1803-7410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00035851
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Personal memoirs; Indo-European studies; Charles University
Tags Charles University, Indo-European studies, Personal memoirs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Changed: 21/6/2009 12:45.
Abstract
Článek předkládá osobní vzpomínky Augusta Schleichera, prvního profesora historicko-srovnávací indo-evropské jazykovědy na Univerzitě Karlově.
Abstract (in English)
In the article the personal memoires of August Schleicher, the first professor of comparative-historical Indo-European linguistics at the Charles University, are presented.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 2/3/2024 01:32