MALÝ, Tomáš. O jednom téměř zapomenutém malíři a mediální konstrukci dějin v 18. století. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi...věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vyd. připravili H. Ambrožová, T. Dvořák, B. Chocholáč, L. Jan, P. Pumpr. Brno: Matice Moravská, 2009. s. 853-862, 10 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O jednom téměř zapomenutém malíři a mediální konstrukci dějin v 18. století.
Název anglicky About an almost forgotten artist and medial construction of history.
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi...věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vyd. připravili H. Ambrožová, T. Dvořák, B. Chocholáč, L. Jan, P. Pumpr. od s. 853-862, 10 s. 2009.
Nakladatel Matice Moravská
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00035867
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86488-57-8
Klíčová slova česky 18. století;kontrukce dějin;raně novověké kroniky;královské město Chrudim;Josef Ceregetti
Klíčová slova anglicky 18th century;construction of history;early modern annals;royal town Chrudim;Josef Ceregetti
Štítky 18th Century, construction of history, early modern annals, Josef Ceregetti, royal town Chrudim
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 22. 6. 2009 13:57.
Anotace
Kronika východočeského města z druhé poloviny 18. století jako doklad konstruování vlastní minulosti ve snaze o vytvoření městské identity; rozbor spisu, jehož autorem byl chrudimský malíř Josef Ceregetti; na příkladu několika vybraných momentů: vznik města a právní tradice, postoj k husitským válkám a referování o činnostech městské rady; strategie autora, jenž postupoval v souladu s představami politické reprezentace města.
Anotace anglicky
The Annals of an East Bohemian town from the second half of the 18th century as a document of the construction of history and town identity; an analysis of the annals, written by chrudimer artist Josef Ceregetti; an example of hte chosen historical moments: founding of the town and of its legal tradition, attitude towards the Hussite movement, writing about the activities of a town council; strategies of the author, who had followed conception of the political elite of the town.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 10. 2019 17:57