SOJKA, Petr and Radim ŘEHŮŘEK. Similarity and Classification of Mathematical Papers. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Similarity and Classification of Mathematical Papers
Name in Czech Podobnost a klasifikace matematických článků
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Radim ŘEHŮŘEK (203 Czech Republic).
Edition 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome Pilot plant, certified technology, variety, breed
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW project web page programová dokumentace ověřené technologie
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00028511
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) podobnost;klasifikace;SVM;MSC;kategorizace;vizualizace
Keywords in English similarity;classification;SVM;MSC;categorization;visualization
Technical parameters Robust scalable technology for similarity and classification of mathematical papers
Tags categorization, CLASSIFICATION, MSC, similarity, SVM, visualization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 31/3/2010 22:37.
Abstract
Robust and scalable technology that allows, based on the full texts of mathematical papers, by machine learning methods (SVM, TFIDF, ...) to learn - top-level MSC classifier - to compute semantic similarity of mathematical papers in a digital library Reference: [1] Řehůřek, Radim - Sojka, Petr. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 2008. od s. 543-557, 15 s. ISBN 978-3-540--85109-7. [2] Sojka, Petr - Řehůřek, Radim. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. od s. 89-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
Abstract (in Czech)
Robustní a škálovatelné technologie umožňující na základě plných textů článků metodami strojového učení (SVM, TFIDF, ...) naučit - top-level MSC klasifikátor - počítat sémantickou podobnost matematických článků Reference: [1] Řehůřek, Radim - Sojka, Petr. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 2008. od s. 543-557, 15 s. ISBN 978-3-540--85109-7. [2] Sojka, Petr - Řehůřek, Radim. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. od s. 89-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 7/6/2020 09:43