Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. KLUSÁČEK, Dalibor and Hana RUDOVÁ. Alea 2 - Job Scheduling Simulator. Online. In SIMUTools'10 3rd International Conference on Simulation Tools and Techniques. 1st ed. Belgium: ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering) ICST, Brussels, 2010, 10 pp. ISBN 978-963-9799-87-5.
  2. GREGAR, Tomáš, Miroslav WARCHIL, Igor ZEMSKÝ and Tomáš PITNER. Fresnel Editor - knowledge visualization. In Sborník konference Informatika XXIII 2010. 1st ed. Brno: UI PEF MENDELU v Brně, 2010, p. 95-97, 6 pp. ISBN 978-80-7375-394-8.
  3. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Implementing Dynamic Visualization as an Alternative Interface to a Digital Mathematics Library. In Towards a Digital Mathematics Library, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2010, p. 63-68. ISBN 978-80-210-5242-0.

  2009

  1. NOVÁKOVÁ, Eva and Bohumil FRANTÁL. Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. (Application of visualisation methods in spatial planning: a case of wind power installations.). Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2009, 55 (97), No 5, p. 111-113, 4 pp. ISSN 0016-7096.
  2. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, p. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  3. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  4. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.
  5. ŠVANCARA, Josef. Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování (Modelling picture representations in the framework of crisis planning). SPFFBU Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 2009, P 13, p. 7-17. ISSN 1211-3522.
  6. MINAŘÍK, Pavel. MyNetScope: A Platform for Network Traffic Visualization and Analysis. ERCIM NEWS. France: ERCIM EEIG, 2009, vol. 77, p. 25-26. ISSN 0926-4981.
  7. SOJKA, Petr and Radim ŘEHŮŘEK. Similarity and Classification of Mathematical Papers. 2009.

  2008

  1. CAVER Viewer (software)
   SOCHOR, Jiří. CAVER Viewer. 2008.
  2. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ and Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited, 2008, p. 299-303, 4 pp. ISBN 978-1-906638-23-8.
  3. BRIATKOVÁ, Mária, Zdeněk KEDAJ and Lubomír POPELÍNSKÝ. DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU (DŽEMUj - data mining in electronic tests in IS MU). In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008, 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
  4. ZEMEK, Michal, Jiří SKÁLA, Ivana KOLINGEROVÁ, Petr MEDEK and Jiří SOCHOR. Fast Method for Computation of Channels in Dynamic Proteins. In Vision, Modeling and Visualization 2008, Proceedings. 1st ed. Heidelberg, Germany: Akademische Verlagsgesselschaft AKA, Heidelberg, 2008, p. 333-342. ISBN 978-3-89838-609-8.
  5. DYMÁČEK, Tomáš and Pavel MINAŘÍK. NetFlow Data Visualization Based on Graphs. In Visualization for Computer Security, 5th International Workshop, VizSEC 2008 Proceedings. Berlin Heidelberg Germany: Springer-Verlag, 2008, p. 144-151. ISBN 978-3-540-85931-4.
  6. ŘEZÁČ, Martin. Novinky v Maple 12 (Maple 12 - what's new). In sborník 7. matematického workshopu. Brno: FAST v Brně, 2008, 7 pp. ISBN 978-80-214-3727-2.
  7. ŘEZÁČ, Martin. Vizualizace při analýze dat (Visualization in data analyses). Forum Statisticum Slovacum. 2008, vol. 2008, No 7, p. 119-123. ISSN 1336-7420.

  2007

  1. ŠVANCARA, Josef. Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci (Executive processes in area-targeted spatial orientation). SPFFBU Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2007, LV, P 11, p. 7-16. ISSN 1211-3522.
  2. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007, p. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
  3. NEGRI, A., E. MARCO, Jiří DAMBORSKÝ and Frederico GAGO. Stepwise Dissection and Visualization of the Catalytic Mechanism of Haloalkane Dehalogenase LinB using Molecular Dynamics Simulations and Computer Graphics. JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS AND MODELLING. 2007, vol. 26, No 3, p. 643-651. ISSN 1093-3263.
  4. KOZLÍKOVÁ, Barbora, Filip ANDRES and Jiří SOCHOR. Visualization of Tunnels in Protein Molecules. In Computer graphics, virtual reality, visualisation and interaction in Africa AFRIGRAPH '07. October 2007. Grahamstown, South Africa: ACM, 2007, p. 111-118. ISBN 978-1-59593-906-7.

  2006

  1. BLAŤÁK, Jan, Petra TURKOVÁ and Jindřich BŘEZINA. Preprocessing and Visualization Tools for Inductive Logic Programming. In 16th International Conference on Inductive Logic Programming. 1st ed. Santiago de Compostela, Spain: University of Coruna, 2006, p. 28-30. ISBN 84-9749-206-4.
  2. PAVLOVIČ, Jan. Servisně-orientovaná architektura systému na výběr dekontaminační strategie. In Sborník letní školy environmentální informatiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
  3. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ and Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006, p. 472-476, 602 pp. ISBN 84-611-3105-3.
  4. SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, p. 243-247, 4 pp. ISBN 80-248-1001-8.

  2005

  1. SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005, p. 664-672. ISSN 0948-6968.
  2. KUBIATKO, Milan and Zuzana HALÁKOVÁ. Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok vizualizácie vo vyučovaní biológie (Information and communication technologies as device of visualisation in teaching of biology). Paidagogos. 2005, vol. 6, No 2, p. nestr, 7s. ISSN 1213-3809.
  3. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ and Karel STANĚK. Open regional atlas of south Moravia. In Interned-based cartographic teaching and learning: atlases, map use, and visual analytics. 1st ed. Madrid: In: Joint ICA Commissions Seminar: Internet-based cartographic teaching and learning: atlases, map use and visual analytics, Universidad Politecnica de Madrid, 2005, p. 93-98, 228 pp.
  4. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK and Milan KONEČNÝ. Tvorba otevřeného regionálního atlasu (Design of the open regional atlas). Kartografické listy. Bratislava, 2005, vol. 2005, No 13, p. 43-52, 128 pp. ISSN 1336-5274.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Visual Browser: A Tool for Visualising Ontologies. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005, p. 453-461, 8 pp. ISSN 0948-6968.

  2003

  1. HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Rudolf BRÁZDIL and Marie BUDÍKOVÁ. Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2003, vol. 14, No 1, p. 87-102. ISSN 1180-4009.
  2. ŠTĚDROŇ, Miloš. Vizualizace hudby na příkladu Monteverdiho oper. V pojetí týmu Nikolaus Harnoncourt a Jean-Pierre Ponelle (Zürich-Opernhaus) (Visualization of Music in Monteverdis Operas (The Conception of Nikolaus Harnoncourt and Jean-Pirre Ponelle, Zürich-Opernhaus)). In Díváme se na hudbu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, p. 40-41. ISBN 80-7040-631-3.

  2002

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. Elektronic multimedia choropleth maps design through SVG. In SVG Open / Carto.net - Developers Conference, conference Proceedings. Zurich: neuveden, 2002, p. 1-5.
  2. DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 2, Infinite series.). prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 453 pp. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4.
  3. SCHWARZ, Daniel and Ivo PROVAZNÍK. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002, p. 54-58. ISBN 80-214-2115-0.
  4. SCHWARZ, Daniel and Ivo PROVAZNÍK. Segmentation and Visualization of Medical Images with the Use of Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 2002nd ed. Brno: Vutium Press, 2002, p. 362-364. ISBN 80-214-2120-7.

  2001

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Klimatické mapy v atlasové tvorbě - vizualizační charakteristiky (The Climatologic Maps in Atlas Making - Visualization Characteristics). Kartografické listy. Bratislava, 2001, vol. 2001, No 9, p. 67-72, 5 pp. ISSN 80-89060-00-5.
  2. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Multiconditional Visualization of Geographic Data. In GI in Europe: Integrative - Interoperable - Interactive. Brno: AGILE, 2001, p. 726-727. ISBN 80-210-2579-4.
  3. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. System for Dynamic Visualisation of Choropleth Map. In Proceedings of The 20th ICC : Mapping the 21th Century. Beijing: Scientific and Technical Program Committee and LOC for ICC 2001 Beijing China, 2001, p. 2627-2631. ISBN 7-5030-1018-5.

  2000

  1. PEŇÁZ, Tomáš, Vladimír VONÁSEK and Radek MATOUCH. Statistické sledování událostí v PO. In Požární ochrana 2000. 1st ed. Ostrava (Czech republik): Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000, p. 422-435. Sborník přednášek, sv. 2. ISBN 80-86111-54-7.

  1999

  1. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 1, Differencial calculus). prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999, 80 pp. ISBN 80-210-2203-5.
  2. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 1, Differencial calculus). prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999, 80 pp. ISBN 80-210-2203-5.
Display details
Displayed: 19/6/2024 22:16