VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor, Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy
Název česky Regionální analýza nových členských států EU v kontextu kohezní politiky
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Vladimír ŽÍTEK (203 Česká republika, domácí), Viktorie KLÍMOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr TONEV (203 Česká republika, domácí).
Vydání Národohospodářský obzor, Brno, 2009, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/09:00036104
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky region; regional disparities; socioeconomic development; cohesion policy; new member states
Štítky cohesion policy, new member states, region, regional disparities, socioeconomic development
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 22. 5. 2017 21:43.
Anotace
The paper concentrates on the new European Union member states, i.e. the states of central and eastern Europe which entered the Union in 2004 (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia) and 2007 (Bulgaria and Romania). The basis of the paper is the evaluation of the cohesion policy in the countries in question, which are then analysed at the level of NUTS 2 regions (cohesion regions). The aim of the socioeconomic analysis is to assess the economic level of the regions and to use the results to form their typology. Ten characteristic indicators were chosen so that the study was as complex as possible. For each indicator in the examined countries the average was calculated, which allowed for a considerable increase of the information relevance of the study conclusions. For the cartographic representation of the regional differentiation intervals based on this average and the standard deviation were used. The final part of the study presents a concluding synthesis together with the above-mentioned typology of the regions. The results are interpreted in the context of the optimal strategy selection for the regional policy determined by the EU cohesion policy.
Anotace česky
Příspěvek je zaměřen na nové členské země Evropské unie, a to státy střední a východní Evropy, které vstoupily do unie v roce 2004 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Slovinsko) a v roce 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Východiskem příspěvku je hodnocení kohezní politiky v daných zemích, které jsou následně analyzovány na regionální úrovni NUTS 2 (regiony soudržnosti). Cílem realizované socioekonomické analýzy je zhodnotit ekonomickou úroveň regionů a na jejím základě následně sestavit jejich určitou typologii. Bylo vybráno deset ukazatelů charakterizujících regiony tak, aby studie byla pokud možno komplexní. Pro všechny zahrnuté ukazatele je pak vypočítán průměr pro hodnocené země, který umožnil významně zvýšit vypovídací schopnost závěrů celé studie. Pro kartografické znázornění regionální diferenciace je využito intervalů založených právě na průměru a směrodatné odchylce. Studie je uzavřena závěrečnou syntézou zahrnující zmíněnou typologii regionů. Zjištěné výsledky jsou interpretovány v kontextu výběru optimální strategie regionální politiky, determinované kohezní politikou EU.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 22:44