Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, č. 4, s. 3 - 6. ISSN 1214-181X.
 2. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – II. Za co odpovídá ředitel a co kontroluje zřizovatel. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, XIV, č. 5, s. 14 - 16. ISSN 1214-181X.
 3. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – III. Pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost ředitele. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, s. 8 - 11. ISSN 1214-181X.
 4. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, s. 36 - 39. ISSN 1214-181X.
 5. 2013

 6. DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013.
 7. 2009

 8. NESHYBOVÁ, Jarmila. DÍLČÍ VÝSLEDKY ANALÝZY VÝDAJŮ NA ŽP MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ KRAJŮ A OKRESŮ ČR. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 9. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor. Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446.
 10. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Výzkum a vývoj v regionech nových členských států EU. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-71. ISBN 978-80-210-4883-6.
 11. 2008

 12. KLÍMOVÁ, Viktorie. Analýza fungování podnikatelských inkubátorů v ČR. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 26-49, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 13. KLÍMOVÁ, Viktorie. Analýza fungování podnikatelských inkubátorů v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 14. NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy krajů v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 15. ŽÍTEK, Vladimír a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU. In Mezinárodní vědecká konference. Karviná: Slezská univerzita, 2008. s. 618-628, 1274 s. ISBN 978-80-7248-504-8.
 16. 2007

 17. ŽÍTEK, Vladimír. Competitiveness of Czech Regions. In Proceedings of abstracts - Increasing Competitivness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 167. ISBN 978-80-248-1458-2.
 18. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Fungování podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 79-84. ISBN 978-80-210-4325-1.
 19. ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů. In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. x, 4 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
 20. POSPÍŠIL, Petr. Krajská (regionální) samospráva od historie k současnosti. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XL, 4-5, s. 234-251, 17 s. ISSN 0139-6005.
 21. IZAVČUK, Jaroslav. Místní samospráva a její reflexe ve výuce anglické odborné terminologie: Komparace, interference. In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. 1. vyd. Ústí nad Labem: FSE Ústí nad Labem, 2007. s. 45-48. ISBN 978-80-7044-923-3.
 22. KADEČKA, Stanislav a David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů (1. zimní konference/workshop). 2007.
 23. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL a Kamil HUTĚČKA. Právo. In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
 24. KADEČKA, Stanislav. Právotvorba územní samosprávy v České republice. In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. s. 25-49, 15 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
 25. SCHELLE, Karel. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje? In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 140-143. ISBN 978-80-7302-125-2.
 26. 2006

 27. NOVÁK, Václav. Labour commuting in the Vysocina Region. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra reginální ekonomie a správy, 2006. s. 188-197. ISBN 80-210-4148-X.
 28. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Role Inkubátorů při rozvoji podnikání v regionu (case study Třebíčsko). In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 42-46. ISBN 80-210-4155-2.
 29. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Role regionu v přístupu k inovacím. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 77-83. ISBN 80-210-4085-8.
 30. 2005

 31. VACHŮTOVÁ-VÍCHOVÁ, Dagmar. Brněnsko v době římské. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 8-9, č. 1, s. 113-191. ISSN 1211-6327.
 32. 2004

 33. MALACH, Antonín. Na podzim v Brně o rozvoji podnikání v regionech. Praha: Vitanet, s.r.o., 2004. Eurofirma, 13/2004.
 34. ŽÍTEK, Vladimír. Vliv politiky zaměstnanosti na regionální nezaměstnanost. In Regióny - Vidiek - Žitovné prostredie 2004. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 48-53. ISBN 80-8069-437-0.
 35. 2003

 36. MALACH, Antonín a Petra KUZMOVÁ. Faktory efektivnosti ve vybraných odvětvích veřejného sektoru regionu. Odvětví školství a vzdělávání. In Strecková, Yvonne: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU Brno, 2003. s. 57-74. ISBN 80-210-3074-7.
 37. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37-44. ISBN 80-239-0814-6.
 38. KUZMOVÁ, Petra. Komparace vývoje vybraných odvětví veřejného sektoru v regionu. Odvětví školství a vzdělávání v ČR a v jihomoravském regionu. In Malý, I., Sivák, R. a kol.: Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. 1. vydání. Brno: MU, 2003. s. 56-60. ISBN 80-210-3268-5.
 39. HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
 40. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 144-169. ISSN 0139-6005.
 41. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.
 42. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice. In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003. s. 35-41. ISBN 80-239-0813-8.
 43. ŠKARABELOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Odvětví kultury. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 75-84. ISBN 80-210-3074-7.
 44. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 45. 2002

 46. VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí. In Sborník Regionální rozvoj/Regionalizace. Ústí n. L.: UJEP, 2002. s. 9-23. ISBN 80-7044-409-6.
 47. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 48. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 49. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
 50. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
 51. 2001

 52. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Fiskální systém a efektivnost rozvoje regionu. In Vliv veřejného sektrou na efektivnost rozvoje regionů. První. Brno: Masarykova Universita, 2001. s. 43-68. ISBN 80-210-2571-9.
 53. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 54. 1999

 55. BORECKÝ, D. Nové uspořádání ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. MU Brno, 1999.
 56. BORECKÝ, Daniel a Vencálek, Jaroslav. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 15 s. učebnice. ISBN 80-86082-11-3.
 57. BORECKÝ, Daniel a Wokoun René. Strategie rozvoje Olomouckého kraje. 1. vyd. Praha: SRSV VŠE Praha, 1999. 31 s. Regionální operační program za NUTS 2.
 58. BORECKÝ, D. Vývoj regionální politiky ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 15 s. Sborník prací PedF MU Brno. ISBN 80-210-2147-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 13:12