MUTLOVÁ, Petra. Ab auribus ad oculos: změny vnímání v rané české reformaci. In Itinera Latinitatis, Palackého Univerzita Olomouc. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ab auribus ad oculos: změny vnímání v rané české reformaci
Název anglicky Ab auribus ad oculos: Changes of Perception During the Early Bohemian Reformation
Autoři MUTLOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant).
Vydání Itinera Latinitatis, Palackého Univerzita Olomouc, 2007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00028106
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky husitství; středověká komunikace; orální a vizuální kultura; rukopisy; obrazová propagace
Klíčová slova anglicky Hussite Movement; Medieval Communication; Oral and Visual Culture; Manuscripts; Pictorial Propaganda
Štítky Hussite movement, manuscripts, Medieval Communication, Oral and Visual Culture, Pictorial Propaganda
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D., učo 10455. Změněno: 30. 6. 2009 20:19.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou přechodu od orální kultury k vizuální, ke které došlo ve středověku a která se prosadila i v českém prostředí na začátku 15. století v souvislosti s šířením husitských reformních idejí. Několik konkrétních rukopisných příkladů ilustruje různé komunikační formy, jež měly za cíl ovlivnit recepci předávaného sdělení, a rozebírá důvody, které to umožnily.
Anotace anglicky
The paper deals with the transition from oral culture to the visual one, which occurred during the Middle Ages and which prevailed also in the Czech milieu at the beginning of the15th century in connection with the spread of the Hussite reformist ideas. Several manuscript examples demonstrate various means of communication that were employed in order to influence the reception of the transmitted message. In addition, the reasons that allowed for this change are examined.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 00:31