BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population
Název česky Efekt inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym na složení stravy a antropometrické parametry související s obezitou u české populace
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie (203 Česká republika, garant), Petr BIENERT (203 Česká republika), Lenka SÁBLÍKOVÁ (203 Česká republika), Lenka SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika), Martin FOREJT (203 Česká republika), Zlata PISKÁČKOVÁ (203 Česká republika), Lenka KUČEROVÁ (203 Česká republika), Kateřina HECZKOVÁ (203 Česká republika), Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ (203 Česká republika) a Anna VAŠKŮ (203 Česká republika).
Vydání Genes and Nutrition, New Century Health Publishers, 2009, 1555-8932.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.112
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00036308
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000269912200009
Klíčová slova česky ID ACE; obezita, polymorfismus; příjem potravy
Klíčová slova anglicky ID ACE; obesity; polymorphism; food intake
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 27. 12. 2009 00:15.
Anotace
Background: The aim of this study was to investigate the possible associations of insertion/deletion (ID) polymorphism in angiotensin-converting enzyme (ACE) (dbSNP rs 4646994) with the food intake and body composition in the Czech non-obese, obese and extremely obese populations. Material and methods: The total of 453 various-weighted individuals were enrolled in the study and were according to their BMI assigned into following subgroups: obese (BMI between 30 and 40), morbidly obese (BMI more than 40) and non-obese (20260g of carbohydrates/d, respectively. Conclusion: Based on our findings, the ID ACE polymorphism could represent a gene modulator of carbohydrate intake in morbidly obese Czech population; the strong significant effect of DD genotype was observed in the phenotypes of extreme obesity with the highest carbohydrate intake.
Anotace česky
U inzerčně-delečního polymorfismu (ID) v genu pro ACE jsme pozorovali signifikantní case-control rozdíly v alelických frekvencích a frekvencích genotypů mezi obézními a neobézními subjekty. Prevalence obezity byla signifikantně vyšší mezi subjekty s II genotypem (42%) než heterozygoty ID (37%) nebo DD homozygoty (36%). Tercilová analýza pak prokázala signifikantní efekt DD genotypu na příjem sacharidů ve skupině morbidně obézních jedinců.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 20:36