BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 2009, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik
Název česky Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v České republice
Název anglicky Education of Pupils with Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí) a Lucie PROCHÁZKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání behinderte Menschen, Graz, Rakousko, 2009, 1561-2791.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00036385
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky poruchy autistického spektra; autismus; speciálně pedagogické centrum; klient; žák; vzdělávání
Klíčová slova anglicky autism spectrum disorders; autism; special education centre; client; pupil; education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 28. 12. 2010 21:26.
Anotace
Dieser Beitrag bringt Informationen über die Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. Er präsentiert den tschechischen Zugang zu der Problematik und die derzeitigen Trends einschliesslich der Bildungsmöglichkeiten. Einen Bestandteil bilden die Teilergebnisse der Forschungsarbeit des Teams orientiert an die Grundbildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums und Möglichkeiten ihrer weiteren Durchsetzung im Bildungsprozess und am Arbeitsmarkt im Rahmen des Forschungsvorhabens Sonderpädagogischer Förderbedarf der Schüler im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für die Grundbildung (MSM 0021622443).
Anotace česky
Tento příspěvek přináší informace o poruchách autistického spektra v České republice. Prezentuje český přístup k této problematice a současné trendy včetně možností vzdělávání. Jsou zde také obsaženy dílčí výsledky výzkumné práce týmu se zaměřením na Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443).
Anotace anglicky
This article brings information about autism spectrum disorders in the Czech Republic. Czech approach and trends are presented here including possibilities of education. Also results of the work of the research team focusing on Elementary Education of Pupils with ASD and their Further Opportunities in the Educational Process and on the Labour Market from the Research project called Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Elementary Education (MSM 0021622443).
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 10:57