KONEČNÝ, Petr, M. KALČÍKOVÁ, M. ELFMARK a Robert VYSOKÝ. Paréza n. facialis u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 16, č. 2, s. 69-74. ISSN 1211-2658.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paréza n. facialis u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce
Název anglicky Paresis of n. facialis in patients after CMP and its Effect on Orofacial Functions
Autoři KONEČNÝ, Petr (203 Česká republika), M. KALČÍKOVÁ (203 Česká republika), M. ELFMARK (203 Česká republika) a Robert VYSOKÝ (203 Česká republika, garant).
Vydání Rehabilitace a fyzikální lékařství, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, 1211-2658.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00036479
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky cévní mozková příhoda; paréza n. facialis; orofaciální dysfunkce; rehabilitace
Klíčová slova anglicky brain vascular event; n. facialis paresis; orofacial dysfunction; rehabilitation
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 17. 11. 2010 20:57.
Anotace
U pacientů po cévní mozkové příhodě je paréza n. facialis jedním ze základních symptomů. Funkčně se paréza n. facialis projevuje od mírných nenápadných stadií, až po těžká znetvořující stadia, která se vyznačují poruchou mimiky a ve svém důsledku i poruchou ostatních orofaciálních funkcí, jako je porucha řeči (dysartrie), event. porucha příjmu potravy. Jak významný vliv má centrální paréza n. facialis u pacientů po CMP na orofaciální funkce, je prezentovánu formou studie případů a kontrol.
Anotace anglicky
In patients having undergone a brain vascular event n. facialis paresis belongs to basic symptoms. The functional aspects of n. facialis paresis include mild inapparent stages up to severe defacing stages which are characterized by mimic disorders and consequences of central n. facialis paresis in patients after CMP on orofacial functions are presented in a case-control study.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2020 06:57