EN

Sledování nákladné protinádorové terapie Českou onkologickou společností ČLS JEP a sítí komplexních ...

DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Tomáš PAVLÍK, Petr BRABEC, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK a Jiří VORLÍČEK. Sledování nákladné protinádorové terapie Českou onkologickou společností ČLS JEP a sítí komplexních onkologických center ČR. In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2009. s. 201-203, 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sledování nákladné protinádorové terapie Českou onkologickou společností ČLS JEP a sítí komplexních onkologických center ČR
Název česky Sledování nákladné protinádorové terapie Českou onkologickou společností ČLS JEP a sítí komplexních onkologických center ČR
Název anglicky Monitoring of costly pharmacotherapy by the Czech Society for Oncology and the network of Czech Centres for Complex Cancer Care
Autoři DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Tomáš PAVLÍK, Petr BRABEC, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK a Jiří VORLÍČEK.
Vydání Brno, Edukační sborník, od s. 201-203, 3 s. 2009.
Nakladatel MOÚ Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Institut biostatistiky a analýz
ISBN 978-80-86793-12-2
Klíčová slova česky nákladná farmakoterapie; komplexní onkologická péče; ČOS
Klíčová slova anglicky costly pharmacotherapy; cancer; complex care
Změnil Změnil: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., učo 670. Změněno: 23. 3. 2010 09:45.
Anotace
Tento příspěvek přináší stručný přehled strategie a nástrojů, které využívá Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) pro sledování léčebné péče u tzv. nákladných pojištěnců. Hodnocení kvality léčebné péče je jednou z klíčových priorit Národního onkologického programu ČR. Tento příspěvek sumarizuje závěry zprávy, která byla vypracována na žádost vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a na jejímž vypracování se podílela Rada expertů ČOS, členové výboru ČOS a všichni vedoucí komplexních onkologických center ČR. Zpráva zdokumentovala dva základní přístupy, které ČOS využívá. 1. Prediktivní odhady počtu léčených pacientů, vycházející z analýzy dostupných populačních dat. Takto je umožněno prospektivní plánování nákladů a je nastavována referenční hodnota pro sledování dostupnosti péče v jednotlivých regionech ČR. 2. Retrospektivní monitoring průběhu a výsledků péče u již léčených pacientů, zajišťovaný sadou klinických registrů. Tyto databáze umožňují typologii léčených pacientů, hodnocení výsledků a bezpečnosti léčby. Ke konci roku 2008 bylo do plného provozu uvedeno 7 registrů ČOS, ve kterých je evidováno více než 4 000 záznamů. Do sběru reprezentativních klinických dat jsou zapojena všechna komplexní onkologická centra ČR.
Anotace anglicky
This work summarizes the overall strategy and tools of the Czech Society for Oncology and the network of Czech Centres for Complex Cancer Care for monitoring of patients treated with costly pharmacotherapy.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 20:34

Další aplikace