LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů
Název anglicky Relations between basic schools teachers and headteachers; an overview of relevant studies
Autoři LUKAS, Josef.
Vydání Studia paedagogica, Brno, MU, 2009, 1803-7437.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky základní škola, interpersonální chování ředitele, styly vedení, klima školy
Klíčová slova anglicky basic school, headteachers interpersonal behaviour, leadership styles, school climate
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 10. 10. 2009 20:54.
Anotace
Příspěvek, který má charakter přehledové studie, se zabývá možnostmi hlubší analýzy, měření a případné úpravy vztahů mezi učiteli a ředitelem školy. V první části příspěvku je sledovaná problematika popsána na základě zahraničních teoretických a empirických prací. Zároveň je předloženo několik možných nástrojů a způsobů zjišťování podoby vztahů mezi učiteli a ředitelem. Poté je shrnut stav dané oblasti zkoumání vztahů v naší republice. Hlavním závěrem příspěvku je zjištění, že analyzovaná oblast vztahů na školách je v naší literatuře relativně málo rozpracovaným tématem, kdy je hlavně v oblasti diagnostiky vztahů mezi učiteli a řediteli zřetelně vnímán tento nedostatek.
Anotace anglicky
An overview study, this contribution explores the opportunities for a deeper analysis, measurement, and possible adjustment of the relationship between teachers and the headteachers. In the opening part, the subject matter is described through an outline of several foreign studies, theoretical and empirical. Also, some possible tools and ways of investigation in the forms of teacher-to-headteacher relation are presented. The state of things in Czech Republic is summarized then, ascertaining that this kind of relations still remains largely unexplored in literature, which is seen as a weighty drawback.
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 22:19