LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
Název česky Staré evropské jazyky očima moderní lingvistiky
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie ŽÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 374 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00042792
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4944-4
Klíčová slova česky moderní lingvistika; staré evropské jazyky; starší fáze moderních jazyků románských; germánských a slovanských
Klíčová slova anglicky Modern Linguistics; Ancient Indo-European Languages; Early Stages of the Modern Romance; Germanic and Slavonic Languages
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Změněno: 25. 3. 2011 14:17.
Anotace
The papers included in this volume were presented at the international conference 'Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics' organized by the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages (MSM 0021622435) at Masaryk University in Brno. The conference was held from 28 September to 1 October 2008 at the Augustinian Abbey of Saint Thomas in Brno. The sessions of the four-day colloquium covered topics ranging from Latin and Greek, early Romance, Germanic, and, last but not least, Slavonic linguistics. More than fifty papers were delivered by linguists from renowned European universities as well as by linguists working at the Centre for Interdisciplinary Research in Brno. The volume contains a selection of papers read at the colloquium that were for the present purpose reviewed by two external referees.
Anotace česky
Příspěvky zahrnuté v tomto sborníku byly předneseny na mezinárodní konferenci Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics organizované Střediskem pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435) při Ústavu klasických studií FF Masarykovy univerzity. Konference se konala ve dnech 28. září - 1. října 2008 v prostorách Augustiniánského opatství sv. Tomáše v Brně. Sekce čtyřdenního kolokvia byly tematicky zaměřeny na oblast latinské a řecké lingvistiky, lingvistiky raně románských, germánských a v neposlední řadě také slovanských jazyků včetně češtiny. Bylo předneseno více než 50 příspěvků jak lingvisty z významných evropských univerzit, tak badateli ze Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků. Sborník obsahuje výběr z konferenčních příspěvků, které byly pro tento účel podrobeny recenznímu řízení.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 04:08