PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien (Introduction to the Syntax of simple sentence. Theorie with Excercises und Supplementary Materials). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-210-4889-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien
Name in Czech Základ syntaxe věty jednoduché. Stručná teorie se cvičeními a doplňkovými materiály
Name (in English) Introduction to the Syntax of simple sentence. Theorie with Excercises und Supplementary Materials
Authors PELOUŠKOVÁ, Hana.
Edition první. Brno, 68 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4889-8
Keywords (in Czech) lingvistika; syntax; kontrastivní syntax; valence; věta jednoduchá
Keywords in English linguistics; syntax; contrastive syntax; valency; simple sentence
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/10/2012 13:21.
Abstract
Dieses Studien- und Übungsmaterial ist gezielt für das Fach Syntax in allen Typen und Formen des Deutschstudiums an der PdF MU zusammengestellt. Er befasst sich mit der Syntax des einfachen Satzes aus kontrastiver Sicht. Die theoretische Basis bildet die Dependenzgrammatik.
Abstract (in Czech)
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 1. Zabývá se syntaxí německé věty jednoduché z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.
Abstract (in English)
The on the valence theorie based textbook introduces students into the study of German syntax and is designed for all students in any type of study. All linguistic issues are studied with regard to the students mother tongue - Czech. Students learn about the structure of the German sentence and the language means used to express syntactic relations within the simple sentence.
PrintDisplayed: 20/9/2021 12:20