KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fonetika a fonologie
Autoři KRČMOVÁ, Marie.
Vydání Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1802-128X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky filologie; lingvistika; jazykověda; fonetika; fonologie
Změnil Změnila: Mgr. Andrea Pavliňáková, učo 3221. Změněno: 3. 11. 2009 16:02.
Anotace
Výukové dílo Fonetika a fonologie je novým vydáním textu Fonetika zveřejněného na Elportále. Oproti starší verzi byly rozšířeny a prohloubeny výklady o fonologii a o transkripci, kde přibyl zejména přehled vztahu mezi mezinárodní transkripcí a obvyklým českým záznamem. Kromě toho byl text revidován, opraveny nedostatky a omyly vzniklé při původním zpracování a doplněny výklady tam, kde se při zkoušení studentů ukázalo, že byly pro ně formulace málo přehledné. Předložený multimediální text obsahuje základní teoretická poučení o obecných pojmech fonetiky a fonologie s ohledem na potřeby filologického studia, a to na úrovni nejnovějších poznatků oborů u nás i ve vyspělých zemích. Výklad je doplněn úkoly pro samostatnou práci studentů. Učební text podobného obsahu a zaměření není dostupný na žádné vysoké škole u nás a nelze nalézt ani žádnou monografii, v níž by bylo téma podobným způsobem zpracováno. Text je používán v předmětu Úvod do fonetiky a fonologie v různých filologiích, na FF MU zejména pro obecnou jazykovědu (OJ103), germanistiku (OJ103a), anglistiku (AJ02002), romanistiku (ROMIB008) a niederlandistiku (NI01_02).
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2021 08:19