KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANDARA. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie, Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 73-76. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu
Název česky Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu
Název anglicky Bevacizumab in combination with capecitabine and irinotecan (XELIRI) in treatment of metastatic colorectal cancer.
Autoři KOCÁKOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant), Ivo KOCÁK (203 Česká republika), Marek SVOBODA (203 Česká republika), Radim NĚMEČEK (203 Česká republika), Zdeněk ŘEHÁK (203 Česká republika) a Michal STANDARA (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká republika, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00040074
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nádory tlustého střeva a konečníku,chemoterapie,cílená léčba,bevacizumab,irinotekan,kapecitabin
Klíčová slova anglicky colorectal cancer - chemotherapy - targeted therapy - bevacizumab - irinotecan - capecitabine
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 6. 12. 2009 15:06.
Anotace
Východiska: Incidence i mortalita pro zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku v České republice patří mezi nejvyšší na světě. Ročně je nově diagnostikováno přes 7 500 pacientů. Přibližně kolem 25 % pacientů je diagnostikováno ve IV.klinickém stadiu a v průměru více než 50 %pacientů s iniciálně operabilním onemocněním dříve nebo později relabuje. Nejenom z tohoto pohledu nabývá management paliativní protinádorové léčby kolorektálního karcinomu velkého významu. Pozorování: V roce 2005 jsme vytvořili protokol, v rámci něhož bylo 16 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčeno v první linii paliativní protinádorové léčby režimem XELIRI(kapecitabin, irinotekan) + bevacizumab. Režim prokázal vysokou protinádorovou účinnost (78 % léčebných odpovědí, medián TTP: 12 měsíců, jednoleté přežití dosahovalo 100 % pacientů)a výbornou toleranci. V souboru nemocných nebyla zaznamenána žádná závažná G3 nebo G4 toxicita, ojediněle byl pozorován vzestup krevního tlaku. V textu prezentujeme kazuistiku 55letého pacienta, který již po 4 sériích léčby režimem XELIRI + bevacizumab dosáhl kompletní remise onemocnění,která přetrvávala po dobu dalších 9 měsíců (TTP 13 měsíců). Závěr: Z pohledu efektivity a toxicity léčby předurčuje úspěšná volba režimu první linie další vývoj onemocnění včetně délky celkového přežití pacientů. Na našem pilotním souboru jsme ověřili, že režim XELIRI + bevacizumab je režimem s velmi dobrou efektivitou a tolerancí, navíc vhodný k ambulantnímu podávání.
Anotace anglicky
Backgrounds: Incidence and mortality rates of colorectal malignancies in the Czech Republic are one of the highest in the world since over 7,500 patients are diagnosed yearly. About 25% of patients are diagnosed in clinical stage IV and in average more than 50% of patients who are diagnosed initially with resectable disease will relapse sooner or later. Management of palliative treatment of colorectal cancer therefore is becoming of a great importance. Observation: We designed a study protocol in 2005 and 16 patients with metastatic colorectal cancer were treated accordingly in the first line setting with XELIRI regimen capecitabin, irinotecan) + bevacizumab. The regimen has proven high antitumor effectiveness (78% responses to treatment, median TTP: 12 months, 1- year survival reached 100% of patients) and excellent tolerance. No serious grade G3 or G4 toxicity was observed. Increase of blood pressure was observed sporadically within the group. We present below the case of 55 year old patient who underwent treatment of 4 cycles of XELIRI + bevacizumab and reached complete remission of the disease which lasted over the next 9 months (TTP 13 months). Conclusion: Successful choice of a regimen of the first line treatment determines the next course of a disease including duration of patients overall survival. We have confirmed within our pivotal population that combination treatment XELIRI + bevacizumab is a very effective and well tolerated regimen more over suitable for administration at outpatient setting.
Návaznosti
NR9076, projekt VaVNázev: Genomické profilování v predikci odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 07:16