MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 351 s. Knižnice Matice moravské, sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století).
Název anglicky Death and Salvation Between Tridentinum and Secularization (Burghers of Brno and Changes of Lay Piety in the 17th and 18th Centuries).
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 351 s. Knižnice Matice moravské, sv. 24, 2009.
Nakladatel Matice moravská
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037442
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86488-60-8
Klíčová slova česky Smrt;zbožnost;spása;očistec;testamenty;17. a 18. století;měšťané;Brno.
Klíčová slova anglicky Death;piety;salvation;purgatory;last wills;17th and 18th centuries;burghers;Brno.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 9. 2011 13:41.
Anotace
Kniha je pokusem o zachycení vývojových aspektů potridentské zbožnosti, která je nahlížena prostřednictvím vztahu člověka k otázce smrti a spásy duše. Práce kombinuje obecnou rovinu problému, reprezentovanou rozborem diskursu o smrti a spáse, s detailní sondou, mapující situaci v Brně od konce 16. do konce 18. století. Základní otázky lze shrnout následovně: Jakým způsobem se ve městě (tj. v jednání měšťanů) odrážel rekatolizační tlak druhé poloviny 16. a počátku 17. století? Jakým způsobem a jak rychle přijali (původně do značné míry nekatoličtí) měšťané katolické formy zbožného jednání? Za jakých okolností, kdy a proč se zde (ne)prosadily sekularizační tendence konce 18. století? V každém z uvedených bodů stály v centru pozornosti reakce měšťanů na nabídku kulturních statků či nových strategií zbožnosti a spásy ze strany státu a církve.
Anotace anglicky
The book is an attempt to capture the chosen developmental aspects of post-Tridentine piety, which is seen here primarily through the mans attitude to the problem of death and the salvation of the soul. The work combines the general level of the problem, represented by an analysis of an early modern history discourse of death and salvation with detailed research which follows the situation in Brno from the 16th century to the end of the 18th century.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2019 23:43