JANÍKOVÁ, Věra. Bewegtes Lernen und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1. vyd. Brno: ACADEMICUS, 2009. s. 104-113, 10 s. ISBN 978-80-87192-04-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bewegtes Lernen und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit
Název česky Učení se s pohybem a psycholingvistika ve výuce němčiny u žáků s narušenou komunikační schopností
Název anglicky Learning with Movement and Psycholinguistic in Teaching of German to Pupils with Impaired Communication Ability.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra.
Vydání 1. vyd. Brno, Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre, od s. 104-113, 10 s. 2009.
Nakladatel ACADEMICUS
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87192-04-7
Klíčová slova česky narušená momunikační schopnost; učení a vyučování cizích jazyků; učení se pohybem; psycholinguistika
Klíčová slova anglicky impaired communication ability; learning and teaching of foreign language; learning with movement; psycholinguistic;
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 31. 3. 2011 21:24.
Anotace
Die Studie befasst sich mit den Fragen des Fremdsprachenunterrichts für Schüler mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. Die theoretischen Grundlagen sowie die konkreten Vorschläge für den Unterricht gehen von den Erkenntnissen der Psycholinguistik aus.
Anotace česky
Studie se věnuje problematice výuky cizích jazyků u žáků s narušenou komunikační schopností. Teoretická východiska i konkrétní náměty pro výuku se opírají o poznatky psycholingvistiky.
Anotace anglicky
The study deals with the issue of teaching foreign languages to pupils with impaired communication ability. schopností.The teoretical background and specific activities for the education based on knowledges of psycholinguistic.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2020 19:59