UHLÍŘOVÁ, Radka, Andrea HARNIČAROVÁ, Gabriela GALIOVÁ, Soňa LEGARTOVÁ, Pavel MATULA, Miloslava FOJTOVÁ, Miroslav VAŘECHA, Jana AMRICHOVÁ, Jan VONDRÁČEK, Stanislav KOZUBEK a Eva BÁRTOVÁ. SUV39h- and A-type Lamin-Dependent Telomere Nuclear Rearrangement. Journal of Cellular Biochemistry, 2010, roč. 109, č. 5, s. 915-926. ISSN 0730-2312. doi:10.1002/jcb.22466.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SUV39h- and A-type Lamin-Dependent Telomere Nuclear Rearrangement
Autoři UHLÍŘOVÁ, Radka (203 Česká republika), Andrea HARNIČAROVÁ (703 Slovensko), Gabriela GALIOVÁ (203 Česká republika), Soňa LEGARTOVÁ (703 Slovensko), Pavel MATULA (203 Česká republika, garant, domácí), Miloslava FOJTOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav VAŘECHA (203 Česká republika, domácí), Jana AMRICHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VONDRÁČEK (203 Česká republika), Stanislav KOZUBEK (203 Česká republika) a Eva BÁRTOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Journal of Cellular Biochemistry, 2010, 0730-2312.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.122
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00051236
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jcb.22466
UT WoS 000276418900010
Klíčová slova anglicky SUV39h;histone methyltransferases;telomeres;PML bodies;LMNA gene;epigenetics;chromatin structure;nuclear radial distributions;image analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 20. 4. 2012 09:41.
Anotace
Telomeres are specialized chromatin structures that are situated at the end of linear chromosomes and play an important role in cell senescence and immortalization. Here, we investigated whether changes in histone signature influence the nuclear arrangement and positioning of telomeres. Analysis of mouse embryonic fibroblasts revealed that telomeres were organized into specific clusters that partially associated with centromeric clusters. This nuclear arrangement was influenced by deficiency of the histone methyltransferase SUV39h, LMNA deficiency, and the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A (TSA). Similarly, nuclear radial distributions of telomeric clusters were preferentially influenced by TSA, which caused relocation of telomeres closer to the nuclear center. Telomeres also co-localized with promyelocytic leukemia bodies. This association was increased by SUV39h deficiency and decreased by LMNA deficiency. These differences could be explained by differing levels of the telomerase subunit, TERT, in SUV39h- and LMNA-deficient fibroblasts. Taken together, our data show that SUV39h and A-type lamins likely play a key role in telomere maintenance and telomere nuclear architecture.
Návaznosti
LC06027, projekt VaVNázev: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Akronym: LC MGUS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
LC535, projekt VaVNázev: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
2B06052, projekt VaVNázev: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Akronym: Biomarker)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zdravý a kvalitní život
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 02:07