SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 332 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost
Název anglicky Economic environment and competitivness
Autoři SLANÝ, Antonín a kol., (ed.) (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 332 s. 11/09, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/09:00037465
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5056-3
Klíčová slova česky konkurenceschopnost; HDP; pohyb kapitálu; DSGE modely; politika zaměstnanosti
Klíčová slova anglicky competitiveness; GDP; movement of capital; DSGE models; employment policy
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Změněno: 29. 11. 2010 14:04.
Anotace
Publikace vznikla s podporou projektu MŠMT výzkumná centra 1M0524 a odpovídá plánovaným výstupům pro rok 2009. Publikace se zabývá analýzou vztahu ekonomického prostředí a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Práce je rozdělena do tří kapitol, kdy v první je provedena analýza faktorů konkurenceschopnosti české ekonomiky, v druhé odhady DSGE modelů pro českou ekonomiku a ve třetí je analyzován konkurenční potenciál regionů ČR. Práce tak svým obsahem navazuje na předcházející monografie z roku 2006 (Konkurenceschopnost české ekonomiky - vývojové trendy), z roku 2007 (Faktory konkurenceschopnosti - komparace zemí V/4) a z roku 2008 (Konkurenceschopnost ekonomiky - komparace zemí CE10).
Anotace anglicky
The publication was financially supported by the Ministry of Education, Youth and Sports within the project 1M0524 research centres and hence belongs among the planned publication for the year 2009. The publication focuses on an analysis of relation between economic environment and competitiveness of the Czech economy. There are three related chapters in the publication. The first one covers an analysis of the Czech economy's competitiveness determinants. The second chapter focuses on the DSGE model estimates for the Czech economy. The last chapter deals with an analysis of competitive potential of regions in the Czech Republic. Thanks to its content the publication follows previous monographs from 2006 (Competitiveness of the Czech Economy - Trends), from 2007 (Factors of Competitiveness - Comparative Analysis of the V4 Countries) and finally from 2008 (Competitiveness of Economy - Comparative Analysis of the CE10 Countries).
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2021 11:54