WAGNER, Roland. Situation control under reflexivization. A comparative study of certain verbs in Czech and German. In DOČEKAL, Mojmír a Markéta ZIKOVÁ. Czech in Formal Grammar. 1. vydání. München: Lincom, 2009. s. 215-235, 21 s. ISBN 978-3-89586-282-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Situation control under reflexivization. A comparative study of certain verbs in Czech and German
Název česky Situační kontrola pod reflexivizací. Srovnávací studie různých sloves v češtině a němčině
Autoři WAGNER, Roland (276 Německo, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. München, Czech in Formal Grammar, od s. 215-235, 21 s. 2009.
Nakladatel Lincom
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037497
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-89586-282-3
Klíčová slova česky situační kontrola; reflexivizace; čeština a němčina; kontrastivní lingvistika; medium
Klíčová slova anglicky situation control; reflexivization; Czech and German; contrastive linguistics; middle verbs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 7. 3. 2011 11:14.
Anotace
Both in Czech and German, there exists a huge class of verbs which (obligatorily or occasionally) take a reflexive element. It is not the case, however, that a reflexive verb in Czech has always a corresponding translational equivalent in German which is also reflexive. In applying the theory of middle verbs developed by Ingrid Kaufmann to Czech and German data, I arrive at the conclusion, that one of the decisive factors of reflexivization in German (as opposed to Czech) is situation control. While in Czech it is possible to derive reflexive decausatives virtually from any causative verb, in German the derivative process is blocked if the patient of the underlying verb is assigned potential situation control.
Anotace česky
Jak v češtině, tak i v němčině existuje velké množství sloves, která se pojí (obligátně nebo v jistých případech) s reflexivním prvkem. To však neznamená, že v každém případě by mělo české reflexivní sloveso německý překladový ekvivalent, který je rovněž reflexivní. V článku aplikuji teorii mediálních sloves vypracovanou Ingrid Kaufmann(ovou) na český a německý jazykový materiál. Dospívám tímto k závěru, že tzv. situační kontrola je v němčině (na rozdíl od češtiny) rozhodujícím faktorem pro možnost vytvoření reflexivních dekauzativ. Kdežto v češtině je derivace dekauzativních sloves od kauzativních téměř neomezeně produktivní, v němčině je stejný derivační proces blokován v případech, je-li patiens bázového slovesa vyznačený jako potenciální kontrolér pojmenované situace.
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2020 00:17