JANÍKOVÁ, Věra. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2009, roč. 2, 2-3, s. 43-54. ISSN 1855-4431.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability
Název česky Raná výuka cizích jazyků u žáků s narušenou komunikační schopností
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant).
Vydání Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Maribor, Pedagoška fakulteta, 2009, 1855-4431.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037530
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky special education needs; learning difficulties; impaired communication ability; methodology; research
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 12. 12. 2009 18:19.
Anotace
This article deals with the problems of foreig language pronunciation for primary level pupils with impaired communication abilitites. The article includes findings from special education and psychology reports of the term impaired communication abilitity at the phonetic-phonological impact it has on leearning a foreign language. The conclusion presents some chosen methods of drama education a the results of related research invesigations.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou nácviku výslovnosti cizího jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností v rané výuce. Uvedena jsou v něm pedagogicko-psychologická východiska, vymezen pojem narušená komunikační schopnost s jejími důsledky pro osvojování cizího jazyka v jeho foneticko-fonologické složce, představeny vybrané metody dramatické výuky pro nácvik správné výslovnosti a v závěru stručně představeno jedno z dílčích výzkumných šetření.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2020 15:31