STEHLÍKOVÁ, Dana. Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 287-296. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic
Název anglicky Alleum est planta et est duplex. Assorted Entries on Garlic as an Introduction to the Herbarium of Křišťan of Prachatice
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00037584
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Cristannus de Prachaticz; medieval herbals; medieval herbal remedies; materia medica
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736. Změněno: 27. 3. 2010 19:22.
Anotace
Autorka se věnuje prvnímu latinskému herbáři českého původu, jehož autorem byl Křišťan z Prachatic. Jeho Herbář se dochoval v původním latinském znění a také v českém překladu. Ne všechny "Herbáře", jež byly doposud považovány za dílo Křišťana z Prachatic, jím však skutečně jsou. U latinského i českého textu musíme počítat s více verzemi a bude třeba stanovit, která z nich je původním Herbářem a která spíše jeho pozdějším přepracováním; které texty nemají s Herbářem nic společného a tradují se jako Křišťanovy pouze díky jeho autoritě; do jaké míry se jednotlivé verze v rámci latinské a české tradice liší v počtu lemmat a v jejich obsahu; jaký je vztah mezi latinskou a českou verzí; kdy mohly tyto verze vzniknout vzhledem k dochovaným rukopisům; jaké jsou jejich prameny.
Anotace anglicky
The author analyzes the first Latin herbarium of Bohemian origin, which was written by Křišťan of Prachatice. His Herbarium is preserved in its original Latin version as well as in a Czech translation. Nevertherless not all copies of the Herbarium traditionally ascribed to Křišťan of Prachatice are indeed his work. Latin and Czech texts of the Herbarium certainly circulated in more versions and it is necessary to determine the following: Which is the original version of the Herbarium, and which are its later adaptations? Which of the texts have nothing in common with the Herbarium and were transmitted as a work of Křišťan of Prachatice only because of his reputation? To what extent do the individual versions vary within the Latin or Czech text traditions as regards the number of lemma and their content? What is the relationship between the Latin and the Czech versions? When were these versions composed if we take into consideration the preserved manuscripts? What are their sources?
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 04:41