HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ. Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma. Online. Pancreas. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2009, roč. 38, č. 5, s. 565-571. ISSN 0885-3177. [citováno 2024-04-24]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma.
Název česky Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelném pankreatickém duktálním adenokarcinomu.
Autoři HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ
Vydání Pancreas, USA, Lippincott Williams Wilkins, 2009, 0885-3177.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.733
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000267910900012
Klíčová slova česky karcinom pankreatu; p53; COX-2; MDM2; prognostický faktor; gradus
Klíčová slova anglicky pancreatic cancer; p53; COX-2; MDM2; prognostic factor; grade
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598. Změněno: 11. 5. 2012 09:56.
Anotace
The reported findings confirmed the relationship of p53, MDM2, and COX-2 to biological process of pancreatic cancer. The expression of none of the examined proteins showed to be a valuable independent prognostic factor. On the contrary, grade and nodal status showed to be a valuable predictor of a worse survival.
Anotace česky
Prezentované výsledky potvrdily vztah p53, MDM2 a COX-2 k biologickému procesu karcinomu pankreatu. Exprese žádného z vyšetřovaných proteinů se neprokázala využitelnost jako nezávislého prognostického faktoru. Naopak, gradus a postižení lymfatických uzlin představují užitečný prediktivní faktor hošího přežití.
Návaznosti
NR9295, projekt VaVNázev: Role chronických zánětlivých změn pankreatu v karcinogenezi
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 05:04