BAKEŠOVÁ, Václava. La Conversion de Joris-Karl Huysmans. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 159 s. Pd-54/09-02/58. ISBN 978-80-210-5076-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La Conversion de Joris-Karl Huysmans
Název česky Konverze Jorise-Karla Huysmanse
Název anglicky Joris-Karl Huysmans Conversion
Autoři BAKEŠOVÁ, Václava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 159 s. Pd-54/09-02/58, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037766
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5076-1
Klíčová slova česky Joris-Karl Huysmans; literární konverze ve francouzské literatuře; konverze intelektuálů ke křesťanství; Paul Claudel; Paul Verlaine; naturalismus; dekadence; katolický román; podobenství o marnotratném synu
Klíčová slova anglicky Joris-Karl Huysmans; Literary conversion in French literature; conversion of itellectuals to the Christianity; Paul Claudel; Paul Verlaine; naturalism; decadence; catholic novel; parable about prodigal son
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Změněno: 6. 9. 2011 14:09.
Anotace
Dans l étude La Conversion de Joris-Karl Huysmans, nous analysons l oeuvre de cet auteur qui correspond a son évolution spirituelle. Nous divisons le mémoire en 4 étapes: 1/ naturalisme ou loin de la maison du Pere, 2/ quete des valeurs spirituelles ou a la recherche de la maison du Pere, 3/ conversion ou la maison du Pere retrouvée et 4/ romans catholiques ou dans la maison du Pere. Le but de ce travail est de montrer comment le choix des sujets littéraires dépend des transformations personnelles de l auteur. La conversion devient ainsi theme majeur de la littérature de Huysmans.
Anotace česky
Ve studii nazvané Konverze Jorise-Karla Huysmanse dáváme do souvislostí duchovní vývoj autora a témata jeho děl. Pro přehlednost dělíme Huysmansovu tvorbu na čtyři oddíly a ke každému přiřazujeme ještě označení vycházející z biblického podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-24): 1/ tvorba období naturalismu neboli daleko od otcovského domu; 2/ dekadentní romány neboli hledání otcovského domu; 3/ román o konverzi neboli nalezení otcovského domu; 4/ katolické romány neboli v otcovském domě. Cílem práce je ukázat závislost volby literárních témat na osobních proměnách autora a dojít tak ke konverzi jako hlavnímu literárnímu tématu, zahrnujícímu všechna dílčí témata analyzovaná u jednotlivých románů.
Anotace anglicky
In the study Joris-Karl Huysmans Conversion we show, how the author s spiritual development is related to the topics of his works. We subdivide his literary production into four sections. Every sections is entitled in accordance to the biblical parable of the prodigal son (Lk 15,11-24): 1/ works of the period of naturalism or far from the father s house; 2/ decadent novels or search of the father s house; 3/ novel about conversion or finding of the father s house; 4/ catholic novels or in the father s house. The aim of our work is to show dependency of the literary topics choice on the author s personal transformation and this way to achieve conversion as a main literary topic, incliding all single topics analyzed in the novels.
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 10:39