SEHNÁLEK, David. Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě. Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie, 2009, roč. 92, č. 6, s. 485-501. ISSN 0032-6984.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě
Název anglicky Topical issues of the priority application of the Community law in relation to the Charter of Fundamental Rights and the Lisbon Treaty
Autoři SEHNÁLEK, David (203 Česká republika, garant).
Vydání Právny obzor, Bratislava, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie, 2009, 0032-6984.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00037825
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky Supremacy; Lisbon treaty; Charter of Fundamental Rights;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665. Změněno: 3. 1. 2010 21:40.
Anotace
Autor se v článku zaměřuje na problematiku přednosti komunitárního práva z pohledu České republiky a Lisabonské smlouvy. Otázka, na kterou se autor snaží nalézt odpověď, zní: Jsou oprávněné obavy z přijetí Lisabonské smlouvy a Listiny základních svobod? Skutečně tyto dokumenty mohou vést k revizi národní legislativy? Za účelem nalezení odpovědi je v článku nejprve analyzována zásada přednosti komunitárního práva, následně problematika ochrany základních práv a svobod v Evropské unii. Autor dochází k závěru, že Listina sice stanový nový standard ochrany základních svobod, tento se však uplatní pouze ve vztahu k činnostem v působnosti Evropské unie. Přezkum národní legislativy je proto i po vstupu v platnost shora uvedených dokumentů vyloučen. V článku je nastíněn též aktuální postoj českého Ústavního soudu k zásadě přednosti
Anotace anglicky
Author deals with some issues of supremacy from the viewpoint of the Czech Republic and the Lisbon Treaty. The question on which the author is trying to find an answer is: is really necessary to be afraid of the Lisbon treaty and the Charter of fundamental rights? Do really these two documents can cause the annulment of some pieces of the national legislation? In order to find an answer the question of supremacy is analyzed and then the issue of fundamental rights protection in the EU. The author finds out that the Charter is a new standard of protection however it is limited solely to the activities of the EU. The revision of the national legislation falling outside the scope of the EU is therefore not possible. The actual approach of the Czech Constitutional Court is also mentioned in the article.
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2020 19:58