BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice
Název česky Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice
Název anglicky Dyscalculia and specific leasing difficulties
Autoři BLAŽKOVÁ, Růžena (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Brno, 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037843
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5047-1
Klíčová slova česky Specifické poruchy učení; dyskalkulie; přirozená čísla a operace s nimi; geometrické představy; reedukační postupy;individuální vzdělávací program
Klíčová slova anglicky Specific leasing difficulties; dyscalculia; natural numbers; geometry; reeducation of dyscalculia
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 21. 4. 2010 12:02.
Anotace
Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzívního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo 1. stupně ZŠ, zejména na obor přirozených čísel.V závěru jsou uvedeny výsledky výzkumu o procentuelním zastoupení dyskalkuliků na základních školách.
Anotace anglicky
Problems of specific leasing difficulties is the centre of interest of teaches, especially the point of view of inclusive education of pupils. There are showed clasification of difficulties, cause of difficultiec in mathematics, analysis of particular elements phenomen of mathematics in primary school in the article.There are showed the results of the research about propotional frequency of pupils with disabilities at primary school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2020 02:27