VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno. In IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 54-56. ISBN 978-3-642-03897-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno
Název česky Společný základ lékařské biofyziky pro studenty medicíny, zdravotnických profesí a biomedicínské techniky na Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univ., Brno
Autoři VLK, Daniel (203 Česká republika, garant), Vojtěch MORNSTEIN (203 Česká republika) a Carmel J. CARUANA (470 Malta).
Vydání Berlin, IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering, od s. 54-56, 3 s. 2009.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00037849
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-3-642-03897-6
ISSN 1680-0737
UT WoS 000282043300016
Klíčová slova anglicky Biomedical physics; curriculum development; healthcare professions; biomedical device; practical lessons
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 4. 1. 2010 14:44.
Anotace
At the department of Biophysics of the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic, we teach several groups of students from different faculties, which represent practically all sectors of future healthcare professionals. These professionals need to share common conceptual understandings and terminology in order to be able to function effectively as multidisciplinary healthcare teams in future. Medical Biophysics is becoming an interfaculty link between the different curricular approaches at the various faculties, in effect creating a common conceptual and terminological base to facilitate this sharing. We discuss the medical biophysics theoretical and practical curriculum for our students. The practical exercises consist a basic set which is common to all professions, and specialized and medical sets chosen according to the future specific healthcare profession of the students. We also present plans for the future elaboration and development of these practical sessions.
Anotace česky
Na Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika, vyučujeme několik skupin studentů z různých fakult, které představují prakticky všechny oblasti zdravotní péče. Tito budoucí profesionálové potřebují sdílet porozumění společný základ pojmů a terminologie, aby byli schopni působit efektivně jako multidisciplinární zdravotnické týmy v budoucnosti. Lékařská biofyzika se stává mezifakultním spojením mezi různě pojímanými studijními programy na různých fakultách, aby usnadnila sdílůení výše zmíněného základu. Diskutujeme naše teoretické i praktické curriculum. Praktická cvičení se skládají ze základní sady, která je společná pro všechny budoucí profese, a sad specializovaných dle budoucí profese studenta. Představuje také plány pro další rozpracování a vývoj praktických cvičení.
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 03:45