MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 1. vyd. TRIBUN EU,s.r.o., Brno: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2009. s. 41 - 45, 5 s. ISBN 978-80-7399-886-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání
Název česky Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání
Název anglicky Legal Aspects of Certain Futher Education Subjects
Autoři MATYÁŠEK, Patrik (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří MATYÁŠEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. TRIBUN EU,s.r.o., Brno, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ, od s. 41 - 45, 5 s. 2009.
Nakladatel ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037909
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7399-886-8
Klíčová slova česky Právo ve škole; přírodopisné vzdělávání; další vzdělávání; výuka
Klíčová slova anglicky Law in school; teaching natural science; Certain Futher Education Subjects; Teaching
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., učo 1031. Změněno: 28. 2. 2011 15:30.
Anotace
Již nyní se zamýšlíme nad problematikou organizace a obsahu dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu na PedF MU Brno. To zatím zavedeno nemáme. Inspiraci a zkušenosti hledáme jak na domácích, tak na zahraničích vysokých školách, konferencích a při osobních setkáních s odborníky a praxí. Ze zkušeností mnoha našich absolventů z praxe na základních školách zaznamenáváme jejich přání, aby jim jejich Alma mater nabídla další vzdělávání ve specializovaných právnických tématech, jako jsou např. autorská práva při tvorbě vícezdrojových elektronických učebnic a výukových programů pro elektronické tabule, právní aspekty odchytu, sběru, chovu a nákupu exotických, nechráněných a chráněných živočichů a rostlin do školy, právní aspekty žákovských terénních cvičení, atd.
Anotace anglicky
Already now the Faculty of Education, Masaryk University in Brno considers the problem of organization and the content of further education of teachers of natural science. That has not been introduced yet. We look for inspiration and experience in both the domestic as well as the foreign universities, conferences and in personal meetings with experts and with experience requirements. From the experience of many of our graduates at primary schools we learn their wishes to their Alma Mater offer continuing education particularly in administrative issues and specialized legal issues.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 04:58