NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem (Exercises of the French language with the key). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 pp. ISBN 978-80-210-4994-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem
Name (in English) Exercises of the French language with the key
Authors NOVOTNÁ, Miroslava.
Edition 1. vyd. Brno, 85 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4994-9
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 6/9/2011 14:07.
Abstract
Skripta jsou určena pro studenty 1. a 2. ročníku „Lektorství cizího jazyka – francouzský jazyk“ a „Pedagogického asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy“. Procvičovací soubory jsou rozděleny do čtyř částí, z nichž každá představuje náplň látky probrané v prvním až čtvrtém semestru. Lekce v souboru odpovídají lekcím v učebnici Aleny Lionové Francouzština pro pokročilé. Cvičení jsou zaměřena na prověření znalostí a dovedností v těchto oblastech: gramatika, lexikologie, syntax a porozumění cizojazyčnému textu. Studenti se na základě těchto skript mohou důsledněji připravovat jak na testy potřebné k zápočtům a ke zkouškám, tak i na závěrečnou písemnou bakalářskou státní zkoušku.
PrintDisplayed: 30/3/2023 16:56