JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Aleš HORÁK. Measuring Coverage of a Valency Lexicon using Full Syntactic Analysis. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 75-79, 5 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Measuring Coverage of a Valency Lexicon using Full Syntactic Analysis
Název česky Měření pokrytí valenčního slovníku pomocí syntaktické analýzy
Autoři JAKUBÍČEK, Miloš (203 Česká republika, garant), Vojtěch KOVÁŘ (203 Česká republika) a Aleš HORÁK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, od s. 75-79, 5 s. 2009.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00029783
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5048-8
Klíčová slova česky slovesné valence; valenční slovník; syntaktická analýza
Klíčová slova anglicky verb valency; valency lexicon; parsing; syntactic analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D., učo 172962. Změněno: 20. 10. 2010 13:07.
Anotace
Recent development showed that valency information provides a great benefit in many areas of natural language processing. Building valency lexicons is however a complex and time-consuming task from both theoretical and practical points of view, since designing of he lexicon plays a crucial role in its future usability as well as its careful and considerated preparation. As for any manually created resource, it is complicated to evaluate its quality. In this paper we consider the usage of the syntactic parser synt for estimating the coverage of the Verbalex verb valency lexicon for Czech. For this task we extended the phrase extraction functionality of the parser, which we describe briefly. Finally we discuss our results and further development.
Anotace česky
Poslední vývoj ukázal, že informace o slovesných valencích jsou obrovským přínosem v mnoha oblastech zpracování přirozeného jazyka. Vytváření valenčních slovníků je ovšem komplikovaný a časové velmi náročný úkol jak z teoretického, tak i praktického hlediska, neboť návrh i pečlivá příprava slovníku hrají klíčovou roli pro jeho budoucí využitelnost. Podobně jako u ostatních ručně vytvářených jazykových zdrojů není přitom jednoduché vyhodnotit jeho kvalitu. V tomto článku ukazujeme využití syntaktického analýzoru synt k určení pokrytí českého valenčního slovníku Verbalex. Za tímto účelem bylo rozšířena funkcionalita analyzátoru, která je stručně popsána. Závěrem jsou diskutovány získané výsledky a jejich budoucí využití.
Návaznosti
GA407/07/0679, projekt VaVNázev: Právní e-slovník - PES
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LC536, projekt VaVNázev: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
2C06009, projekt VaVNázev: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Akronym: COT-SEWing)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační technologie pro znalostní společnost
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2020 22:24