GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 146 s. Spisy MU v Brně. Filozofická fakulta. Č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech
Název anglicky The modifications of language and literature in contemporary russian texts
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant) a Ivo POSPÍŠIL (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 146 s. Spisy MU v Brně. Filozofická fakulta. Č. 367, 2007.
Nakladatel Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00028765
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4426-5
Klíčová slova česky žánrová typologie; typologie textů; struktura textů; ruské texty; literární věda; jazykověda; styl; Rusko; tranzitivní a posttranzitivní období, publicistický diskurz
Klíčová slova anglicky genre typology; text typology; text structure; Russian texts; literarary scholarship; linguistics; Russia; transitional and post-transitional period; journalistic discourse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 26. 3. 2010 15:48.
Anotace
Autoři se ve své knize zabývají obsahovými i formálními proměnami ruského jazyka a literatury v posledních třiceti až čtyřiceti letech z hlediska lingvistiky a literární vědy.
Anotace anglicky
In their book the authors deal with the content and formal modifications of russian language and literature in recent 40 years from the aspect of linguistics and literary criticism.
Návaznosti
IAA9164202, projekt VaVNázev: Integrovaná žánrová typologie současných ruských textů
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:36