BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. Theses.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008, 3 s. ISSN 1803-7003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Theses.cz
Název anglicky Theses.cz
Autoři BRANDEJS, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav KŘIPAČ (203 Česká republika, domácí), Jan KASPRZAK (203 Česká republika, domácí) a Martin STANČÍK (703 Slovensko, domácí).
Vydání Praha, Systémy pro zpřístupňování VŠKP, 3 s. 2008.
Nakladatel Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00038672
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISSN 1803-7003
Klíčová slova česky Theses.cz; plagiáty; vyhledávání podobností;
Klíčová slova anglicky plagiarism tracing; plagiarism; Theses.cz
Štítky Plagiarism, plagiarism tracing, plagiáty, theses, theses.cz, vyhledávání podobností
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 10. 5. 2011 17:32.
Anotace
Projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů se stal populárním nejen v akademické sféře jako projekt Theses (podle domény http://theses.cz/). Původně národní projekt přesáhl hranice a stal se projektem mezinárodním díky zapojení slovenských škol. Systému využívají také vysoké školy soukromé a státní a počet zapojených škol stále roste. V příspěvku se účastníci semináře dovědí, co systém představuje po technologické stránce (např. služba lokálního úložiště prací - implementována), jaké jsou zkušenosti z provozu systému s vloženými pracemi a co se plánuje. Seznámí se s praktickými postupy při vyhledávání plagiátů, se zkušenostmi, jak postupovat při podezření z plagiátorství, a s příp. statistikami.
Anotace anglicky
Project of the National Registry of Theses and Plagiarism tracing system has become popular not only in academic sphere as a project Theses (by domain http://theses.cz/). Originally, the project exceeded the national borders and has become an international project with participation of Slovak schools. System also used by private colleges and state schools involved and the number continues to grow. The contribution to the participants aware of them, what the system represents a technological point of view (eg, local storage service work - is implemented), what are the service experience with embedded system works and what is planned.
Návaznosti
LA 168, projekt VaVNázev: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2024 22:57