EN

Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně ...

BABJUK, Marko, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK, Jindřich FÍNEK, Dalibor PACÍK, Luboš PETRUŽELKA a Michaela MATOUŠKOVÁ. Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie, 2009, roč. 13, č. 2, s. 149-160. ISSN 1211-8729.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty
Název anglicky Interdisciplinary communication between urologist and oncologist and its implementation in hormone refractory prostate cancer
Autoři BABJUK, Marko (203 Česká republika), Petr BRABEC (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika), Jindřich FÍNEK (203 Česká republika), Dalibor PACÍK (203 Česká republika), Luboš PETRUŽELKA (203 Česká republika) a Michaela MATOUŠKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká urologie, 2009, 1211-8729.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00038761
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky epidemiologie; hormonálně refrakterní karcinom prostaty; klinický registr; neintervenční sledování
Klíčová slova anglicky epidemiology; hormone refractory prostate cancer; clinical registry; noninterventional monitoring
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483. Změněno: 29. 1. 2010 11:38.
Anotace
Současná medicína zvyšuje nároky na vzájemnou komunikaci lékařů, a to především u diagnóz, které jsou předmětem zájmu dvou a více specializací. To lze jistě prohlásit také o všech uro-onkologických diagnostických skupinách zhoubných nádorů. Na příkladu léčby pokročilého karcinomu prostaty zde představujeme technologické a organizační zázemí projektu, který usiluje o mezioborovou komunikaci pomocí moderních informačních technologií. Projekt UJO (Urology Joins Oncology) buduje komunikační zázemí nad plně parametrickou databází a je koncipován jako klinický registr pro neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Projekt je vybaven on-line dostupným informačním systémem, u kterého je zajištěna centrální správa dat a navazující informační servis. Výsledná databáze umožňuje hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavádí referenční sledování diagnostických a léčebných postupů. Článek přináší první sumarizaci dat získaných v průběhu pilotního provozu v roce 2008.
Anotace anglicky
Professional communication among physicians is currently of growing importance, namely in fields that stand in the centre of interest of two or more medical disciplines. It holds also for cancer diagnoses that are associated with urogenital system. Using advanced stages of prostate cancer as example, we introduce here technological and operational background of newly initiated project UJO (Urology Joins Oncology). The project strives to facilitate collaboration between urologists and oncologists using modern ICTs. Non-interventional clinical registry is based on fully parametric database equipped by functional on-line system, centralized data management and electronic support of communication. The registry is aimed to follow diagnostics and therapy of HRPC. Optimized data set allows to assess the risk and prognostic factors as well as reference monitoring of therapeutic outcomes. Project contributes to the implementation of electronic patient documentation in this field.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 12:57

Další aplikace