EN

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů

KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jindřich FÍNEK, Luboš PETRUŽELKA, Alena ZOĽÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů. In Mefanet 2009 - sborník přednášek. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7392-118-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů
Název anglicky Interactive tools for education on standards of cytostatic treatment of malignant tumors
Autoři KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jindřich FÍNEK, Luboš PETRUŽELKA, Alena ZOĽÁKOVÁ a Rostislav VYZULA.
Vydání Brno, Mefanet 2009 - sborník přednášek, 7 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Institut biostatistiky a analýz
ISBN 978-80-7392-118-7
Klíčová slova česky chemoterapie; chemoterapeutický režim; digitální knihovna; dávková intenzita
Klíčová slova anglicky chemotherapy; chemotherapy regimen; electronic library; dose intensity
Změnil Změnila: Mgr. Alena Zoľáková, učo 211784. Změněno: 28. 7. 2010 10:47.
Anotace
Pro chemoterapeutickou léčbu zhoubných nádorů jsou definovány tzv. chemoterapeutické režimy. Zjednodušeně řečeno, jde o léčebná schémata, která popisují, jaká kombinace cytostatik a v jakých dávkách se mají pro danou onkologickou diagnózu aplikovat. Tyto režimy jsou publikovány formou odborných článků, monografií a guidelines. V rámci projektu DIOS byly režimy definované českou onkologickou společností digitalizovány, formalizovány a publikovány na webovém portálu http://dios.registry.cz. Vznikla tak elektronická knihovna chemoterapeutických režimů, nad kterou byly následně vytvořeny interaktivní webové nástroje, které umožňují zájemcům z řad studentů i onkologických profesionálů vyzkoušet si plánování i vyhodnocování chemoterapeutické léčby. Nadto již samotná parametrizace a databázové zpracování náplně CHT režimů umožňuje jejich snadné vyhledávání a třídění, což lze využít jako podporu praktické výuky, demonstrací při přednáškách nebo i jako pomůcku pro samostudium.
Anotace anglicky
For chemotherapeutic treatment of malignant tumors there are so called chemotherapeutic regimes defined. These are simply treatment schemes describing which combination of cytostatics and doses should be applied for given oncological diagnosis. These regimes are published in scientific reviews, monographs and guidelines. Within the DIOS project (Dose Intensity as Oncological Standard), those regimes defined by the Czech Oncological Society were digitized, formalized and published on the web portal http://dios.registry.cz. An electronic library of chemotherapeutic regimes has been created. The library is also equipped with interactive web tools that can be used by both students and oncological professionals to try planning and evaluation of chemotherapeutic treatment. Moreover, the parametrization and database processing of CHT regimes itself offers easy searching and classification. This can be used to support practical lessons, various demonstrations during lectures or for self-study.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 02:28

Další aplikace