ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In Dny práva - 2009 - Days of Law. prvé. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1856 - 1865, 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení
Název česky Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení
Název anglicky The important docrines controling the arbitration
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant).
Vydání prvé. Brno, Dny práva - 2009 - Days of Law, od s. 1856 - 1865, 10 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00038944
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4990-1
Klíčová slova česky rozhodčí řízení; mezinárodní rozhodčí řízení; jurisdikční doktrína; smluvní doktrína.
Klíčová slova anglicky arbitration; international arbitration; jurisdictional theory; contract theory;
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860. Změněno: 13. 2. 2010 12:02.
Anotace
Rozhodčí řízení, respektive mezinárodní rozhodčí řízení je ovládáno následujícími doktrínami: smluvní, jurisdikční a smíšenou. Tyto koncepce významně ovlivnily legislativu a rozhodování v průběhu dvacátého století. Článek je zaměřen na vysvětlení obsahu těchto doktrín, vysvětlení pozice z pohledu české odborné literatury a české rozhodovací praxe, vymezení otázek, jejichž zodpovězení je přímo či nepřímo závislé na sdílené doktríně.
Anotace anglicky
The area of the arbitration, respectively the international arbitration, is controlled through the following doctrines - contractual, jurisdictional and mixed. These concepts influenced the legislation and the case law significantly during the 20th century. The paper focuses on the explanation of the content and impact of the above mentioned doctrines; the position from the point of view of the Czech literature and decision making praktice the defining the issues; the answer is directly or indirectly dependent on a share doctrine.
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2020 05:05