MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-217. ISBN 978-80-210-5147-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe
Název česky Ablativ gerundia v Mozarabské kronice
Název anglicky The Ablative of gerund in the Mozarabic Chronicle
Autoři MIKULOVÁ, Jana.
Vydání Brno, Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009), od s. 199-217, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5147-8
Klíčová slova česky ablativ gerundia; významy ablativu gerundia; Mozarabská kronika; pozdní latina; předčasnost; participium prézentu;
Klíčová slova anglicky ablative of gerund; Mozarabic Chronicle; Late Latin; anteriority; present participle
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 25. 1. 2017 13:01.
Anotace
La ponencia trató del uso del ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe de 754. En el texto hay ejemplos del uso clásico, pero también ejemplos que documentan la aproximación del ablativo de gerundio al participio de presente. Este proceso se manifiesta por la aparición de los ablativos de gerundio circunstanciales, incluidos los que denotan el Estado de Cosas anterior al del predicado principal. En la Crónica Mozárabe hay también ejemplos del ablativo de gerundio en construcción absoluta. El uso del ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe es caracterizado, sobre todo, por el valor semántico no precisamente especificado. La evolución del ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe guarda relación con el uso del gerundio en el castellano antiguo.
Anotace česky
Příspěvek pojednával o užití ablativu gerundia v Mozarabské kronice z roku 754. V textu jsou případy klasického užití, ale i doklady, které svědčí o sbližování ablativu gerundia s participiem prézentu. Tento proces se projevuje výskytem ablativů gerundia s příslovečným významem, a to včetně případů, které vyjadřují předčasnost před hlavním predikátem. V Mozarabské kronice je také doložena absolutní kosntrukce s ablativem gerundia. Užití ablativu gerundia je charakterizováno zejména přesně nespecifikovanou sémantickou funkcí. Lze rovněž pozorovat vztah mezi vývojem ablativu gerundia a užitím gerundia ve starošpanělských textech.
Anotace anglicky
In the paper, the use of the ablative of gerund in the Mozarabic Chronicle of 754 was studied. There are ablatives of gerund used in a classical way, but also ablatives of gerund that approximate to the present participle as employed in Late Latin. Their approximation is proved by the significant number of circumstantial ablatives of gerund, including those denoting anteriority with regard to the State of Affairs of the main predication. In the Mozarabic Chronicle, there are cases of absolute construction with the gerund too. The most typical feature of the ablative of gerund is not a precisely specified semantic function. The development observed in the Mozarabic Chronicle can be related to the use of gerund in the old Spanish texts.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:08