PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen
Název česky Základy syntaxe německého souvětí. Stručná teorie a cvičení
Autoři PELOUŠKOVÁ, Hana.
Vydání Brno, 48 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5119-5
Klíčová slova česky syntax, dependenční gramatika, souvětí, souvětí souřadné, souvětí podřadné, kontrastivní gramatika
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Změněno: 6. 9. 2011 10:32.
Anotace česky
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 2. Zabývá se syntaxí německého souvětí z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2024 01:11