DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohanské výzkumy slaví padesátku
Název česky Pohanské výzkumy slaví padesátku
Název anglicky The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, 1211-5800.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Pdf soubor článku
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00043385
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Pohansko u Břeclavi; archeologie; výzkumy; výsledky
Klíčová slova anglicky Pohansko near Břeclav; archaeology; excavations; results
Štítky Archaeology, central place, Early Middle Ages, excavation, Pohansko near Břeclav, RIV-OK
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 4. 2011 01:32.
Anotace
Padesátileté jubileum systematického výzkumu velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které je zkoumáno Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je v prostoru střední Evropy významné z řady hledisek. Lokalita je ojedinělá svými nálezy, rozsahem, metodologickým přístupem vědeckého týmu k informacím získaných výzkumem a neustále se rozšiřujícím záběrem výzkumu, který vyplývá z nových otázek, na něž je potřeba hledat odpovědi nejenom v regionálním, ale Evropském měřítku.
Anotace anglicky
The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav, which is being carried out by the Institute for Archaeology and Museology of Masaryk University's Faculty of the Arts, is important in a Central European context from a number of standpoints. The locality is unique for its finds, its size, the methodological approach of the scientific team towards the information acquired, and the expanding scope of the research following new issues for which answers must be sought from both regional and European perspectives.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 05:52