MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Akutní stavy v geriatrii
Název česky Akutní stavy v geriatrii
Název anglicky Emergencies in geriatrics
Autoři MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel WEBER (203 Česká republika, domácí), Pavel ŠEVČÍK (203 Česká republika, domácí), Michal MAŠEK (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KADAŇKA (203 Česká republika, domácí), Blanka VEPŘEKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vlasta POLCAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman GÁL (203 Česká republika, domácí), Dagmar SEIDLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Helena ONDRÁŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 233 s. akutní medicína, geriatrie, 2009.
Nakladatel Galén
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00039110
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7262-620-5
Klíčová slova česky geriatrie- akutní stavy - šokové stavy - orgánové selhání - intoxikace - krvácení - kardiopulmonální resuscitace
Klíčová slova anglicky geriatrics - emergencies - shock - organ failure - poissoning - bleeding - cardiopulmonary resuscitation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., učo 37287. Změněno: 6. 2. 2013 20:27.
Anotace
Akutní stavy v geriatrii jsou odbornou příručkou pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál aktivně vykonávající geriatrickou medicínu, postgraduální učebnicí, ale také publikací, která zdůrazňuje význam adekvátního řešení akutních situací u seniorů s ohledem na jejich další prognózu ve smyslu zachování soběstačnosti a schopnosti vrátit se do vlastního prostředí a za důstojných podmínek tam i setrvat. Na celkem 232 stranách je v 18 kapitolách s bohatou obrazovou dokumentací podán přehled o specifických rysech jednotlivých akutních stavů: neodkladné resuscitace, šokových stavů, kardiologických, respiračních a hematologických komplikací, dále kritických stavů gastroenterologických, metabolických a endokrinních. Podrobně je popsáno, jak se tyto stavy u seniorů řeší. Náležitá pozornost je věnována i gerontoanesteziologii a gerontotraumatologii, ale také široké problematice akutních neurologicko-psychiatrických příhod ve starším věku. Nechybějí ani témata nepříliš často zdůrazňovaná, jako jsou intoxikace, postižení z poruch termoregulace a akutní onkologické komplikace u starších nemocných.
Anotace anglicky
Emergiencies in geriatrics is book for medical and paramedical staff actively performing geriatric medicine, postgraduate textbook, but in the same time publication stressing the importance of adequate solution of acute situations in seniors with regard to their futher prognosis, independence and ability to live in their owm environtment.
VytisknoutZobrazeno: 5. 6. 2020 09:37