ČORNEJOVÁ, Michaela. Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik. In IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik.
Název česky Význam místních jmen pro historickou gramatiku češtiny. Příspěvek k historické toponomastice.
Název anglicky Value of place names for historical grammar of Czech. Contribution to the historical toponomastic.
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2009.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00039424
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky onomastika; místní jména; stará čeština; historická gramatika češtiny
Klíčová slova anglicky onomastic; place names; historical grammar of Czech
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 17. 3. 2010 11:20.
Anotace
Dieser Beitrag befasst sich mit einer Gruppe von den Ortsnamen, bzw. Siedlungsnamen (Namen den besiedelten Objekten), und deren Verwertung für die Morphologie des Alttschechischen. Einen der wichtigsten slawischen toponymischen Typen stellen die Ortsnamen (Siedlungsnamen), die im heutigen Tschechischen auf -any enden (z. B. Dolany, Kostelany, Nemojany, Trnovany, Borkovany, Hlubočany). Im Zentrum des Beitrags stehen folgende Themen: der Ursprung dieser Endung, deren (derzeitigen sowohl auch ehemaligen) Parallelen in anderen slawischen Sprachen, die bisherigen Behandlungen zu diesem Thema (toponomastische und lingvistische Literatur), die spezifischen Merkmale dieser Formen: deren chronologische und geographische Einordnung, weitere Entwicklung der Lokativendung. Die Ergebnisse werden übersichtlich und anschaulich in Tabellen und auf der Karte dargestellt.
Anotace česky
Článek se zabývá konkrétním typem českých místních jmen, tzv. obyvatelskými jmény, v dnešní češtině zakončenými na -any (Dolany, Nemojany). Těžiště analýzy leží v rozšíření koncovky lokálu plurálu na -as, která se objevuje u některých nejstarších dokladů těchto jmen z 11. - 13. století, např. Plaňas, Lužas. Závěry získané analýzou postihují okolnosti, které mohly ovlivnit výskyt a zachování této gramatické zvláštnosti.
Anotace anglicky
The article deals with one specific type of Czech place names, namely with so-called settlers names ending in -any (Dolany, Nemojany) in present-day Czech. The focus of the analysis is in spreading of the locative plural ending "-as" that can be found in some of the oldest materials from the 11-13th centuries, eg Plaňas, Lužas. Conclusions resulting from the analysis deal with circumstances that might have influenced the occurrence and preservation of this specific grammatical feature.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 23:26