ČORNEJOVÁ, Michaela. Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren. In XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren.
Název česky Stopy bývalého chorvatského osídlení na jižní Moravě.
Název anglicky Survivals of the sometime croatian settlement in the South Moravia
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant).
Vydání XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner, 2009.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00039425
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky onomastika; pomístní jména; moravští Charváti
Klíčová slova anglicky onomastic; anoiconyms; Moravian Croatians
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 17. 3. 2010 11:25.
Anotace
Přednáška zachycuje výsledky výzkumu pomístních jmen (anoikonym) ve vybraných oblastech jižní Moravy (okres Mikulov a Břeclav). Vedle německého etnika se na kolonizaci tohoto území od 16. století podílelo též etnikum chorvatské (tzv. moravští Charváti). Dodnes některá pomístní jména v těchto oblastech svědčí o (někdejší) existenci této etnické menšiny.
Anotace anglicky
This paper is based on research of the geographical names (anoikonyms; minor place-names) in the selected regions of the Mikulov and Břeclav districts in the Southern Moravia. Apart from the German ethnic, since 16th century these regions were also settled by Croatians (so called Moravian Croatians). To this day some of the anoikonyms from the region indicate a former existence of the Croatian minority.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 23:01