HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733 (On the Professional Theatre in the Royal Town of Brno between 1668 and 1733). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 pp. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733
Name in Czech Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733
Name (in English) On the Professional Theatre in the Royal Town of Brno between 1668 and 1733
Authors HAVLÍČKOVÁ, Margita.
Edition Brno, 223 pp. Acta musicologica et theatrologica 16, 2009.
Publisher Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86928-64-7
Keywords (in Czech) profesionální divadlo baroko brno
Keywords in English Professional Theatre baroque Brno
Tags 1733, Brno, Geissler Prehauser Theatre Brno, German Professional Theatre Brno, Mingotti, municipal, Opera, Stagigng, Tavern, The Municipal, Theatre, Zanoia
Changed by Changed by: prof. PhDr. Margita Havlíčková, učo 2420. Changed: 17/3/2010 16:56.
Abstract
Práce nabízí přehled barokního profesionálního divadla v Brně. Začátek je určen rokem 1668, kdy je poprvé písemně doložena produkce ambulantních komediantů v Brně. Pozornost je zaměřena na cestující divadelní společnosti, které v hlavním městě Moravy působily během druhé poloviny 17. století. Tato kapitola dějin profesionálního divadla v Brně zatím nebyla v plné šíři nikým zpracována, proto jsou společnosti uvedeny v co nejúplnějším výčtu. V následující etapě (první třetina 18. století) jsou představeny některé vybrané osobnosti profesionálního divadla, které v té době účinkovaly v Brně. Další kapitola je věnovaná divadelnímu místopisu královského města Brna. V druhé části práce jsou pojednány okolnosti vzniku operního Divadla V taverně v roce 1733. Jedná se o první městské operní divadlo ve střední Evropě, protože o jeho stavbě financované z obecních peněz rozhodla městské rada. Zásadní podíl přitom měli dva italští umělci, impresário Angelo Mingotti a divadelní inženýr Federico Zanoia.
Abstract (in English)
This paper offers a survey of the history of the professional theatre in Brno during the baroque historical period. The survey begins in 1668, the first year for which there is a record of ambulatory actors performing in Brno. The first part of the study focuses on migrating theatre companies, which staged their plays in the Moravian capital during the second half of the seventeenth century. The next chapter, which is something like an extract of the previous one, treats theatrical topography of the royal town of Brno. It also serves as a bridge towards the second part of the entire paper, which deals exhaustively with the circumstances of the foundation of the opera house Theatre in the Tavern. The erection of this establishment was financed from the town funds; that makes this Brno theatre the first public opera house build outside Italy.
Links
GA408/06/1524, research and development projectName: Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku
PrintDisplayed: 25/5/2022 13:17