RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ a Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-7437.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče
Název česky Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče
Název anglicky Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada (203 Česká republika, garant), Markéta KLUSÁČKOVÁ (203 Česká republika) a Lenka KAMANOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00029988
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky učení; mezigenerační učení; rodina; mezigenerační programy; kurzy neformálního vzdělávání
Klíčová slova anglicky cross-generational learning; relations within family; non-formal education; informal learning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Změněno: 25. 3. 2010 11:49.
Anotace
Příspěvek nejprve ve stručnosti představuje koncept mezigeneračního učení a dále je zaměřen na mapování nabídky kurzů a programů neformálního vzdělávání, které mohou představovat pro členy rodin různých generací příležitost vzájemně se učit. Vytvořený přehled je odrazovým můstkem k dalšímu detailnějšímu zkoumání toho, do jaké míry, jakým způsobem a kým jsou tyto kurzy využívány, jakou mají účastníci těchto kurzů motivaci k účasti, jak účastníci těchto kurzů hodnotí jejich přínos a zda vůbec vnímají tyto aktivity jako součást svého učení. Tento detailnější vhled je založen na zúčastněném pozorování a dotazování uskutečněném ve vybraných kurzech, jež bude sloužit k následné realizaci dotazníkového šetření mezi účastníky kurzů a programů neformálního vzdělávání.
Anotace anglicky
The paper is one of the first outputs of research called "Cross-generational Learning: Children, Parents and Grandparents in Non-formal Education and Informal Learning". It opens with a brief account of the concept of cross-genrational learning and than moves on to map the offer of courses and programmes of non-formal learning presenting an opprtunity for members of families belonging to different generation to learn from one another.
Návaznosti
GA406/09/0427, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 11. 2019 23:12