EN

Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně?

DOKULIL, Miloš. Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně? In Obnova demokracie v Československu PO ROCE 1989. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. s. 21-52, 32 s. ISBN 978-80-7425-030-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně?
Název česky Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně?
Název anglicky Can We Ever Have an Adequate Look at the Examined Turning Point of 1989?
Autoři DOKULIL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Obnova demokracie v Československu PO ROCE 1989, od s. 21-52, 32 s. 2010.
Nakladatel Epocha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00043567
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7425-030-9
Klíčová slova česky hodnoty; životní zázemí; dědictví minulosti; anomie; OF; asymetrický model; polarizace; čekání na Godota; role mládeže a škol
Klíčová slova anglicky values; heritage of the past; anomie; Civic Forum; asymmetric model; waiting for Godot; roles of schools
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 4. 2011 20:31.
Anotace
Události vnímáme s proměnlivými hodnotícími požadavky, i když chceme zůstat objektivními. Závažnou roli tu hraje osobní generační zkušenost. Svérázná anomie let 1938-1948 pokračovala v čase i nadále. Po listopadové "sametové revoluci" bylo fikcí prohlašovat, že se vláda bude k nějakým hodnotám minulosti "vracet". Neexistovaly struktury ani generace, které by takovou cestu účinně nastolily.
Anotace anglicky
Events are treated with variable value requirements even when we want to be objective. A momentous role has been played by the personal generation experience here. A peculiar anomie of 1938-1948 was practised further on in time. After the "Velvet Revolution" of No-vember 1989 it was a fiction to proclaim that the government would "come back" to some values of the past. There were not any structures nor generations to start such a course effec-tively.
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2019 13:47

Další aplikace