RADOVÁ, Irena. Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius. In The 8th International Conference on Greek Research. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius
Název česky Mytologie ve scholiích k Apollóniu Rhodskému
Autoři RADOVÁ, Irena.
Vydání The 8th International Conference on Greek Research, 2009.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky racionalismus; allegorismus; scholia k Apollóniovi Rhodskému
Klíčová slova anglicky rationalism; allegorism; scholia to Apollonius Rhodius
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Změněno: 26. 3. 2010 08:34.
Anotace
Scholia to works dealing with mythology contain interesting information on various versions of the myth and their tradition; apart from that, they show the ways of how ancient critics viewed particular myths. On scholia to the epic work by Apollonius of Rhodes, whose epic is the only preserved representative from the Hellenic period, it was shown what paradigms of thoughts we can find in the approach towards the ancient myth. Consequently, they were subject to comparison with traditional ancient interpretation methods of myth.
Anotace česky
Scholia k dílům pojednávajícím o mytologii nám přinášejí zajímavé informace o různých verzích mýtu, o jejich tradici a také ukazují způsoby, jak o příslušných mýtech antičtí kritici přemýšleli. Na scholiích k epickému dílu Apollónia Rhodského, jehož epos je jediným dochovaným zástupcem z helénistického období, bzlo ukázáno, jaká nalézáme myšlenková paradigmata v přístupu k antickému mýtu. Tato byla pak následně podrobena srovnání s běžnými antickými interpretačními metodami mýtu.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 07:21